Genveje


Notat- og referatteknikNotat- og referatteknik

Bedre referater giver bedre møder

Formålet med kurset er at give dig nogle gode værktøjer, tips, ideer og skabeloner, der sætter dig i stand til at udfylde rollen som referent professionelt - og derigennem medvirke til at skabe nogle gode møder.

Det faglige indhold 

På kurset gennemgår vi følgende problemstillinger: 
  • Mind map: Hvordan kan du bruge Mind Map til mødeforberedelse og notattagning? 
  • Skal referatet skrives direkte på mødet? Oplev, at du i nogle tilfælde kan skrive referatet direkte undervejs på mødet.
  • Referenten har både magt og indflydelse: En dygtig referent kan redde et dårligt møde og modsat kan et godt møde resultere i ingenting, hvis referatet mangler. 
  • Samspil med mødelederen - om mødeledelsesmodellen "det ideelle møde": Hvordan kan I sammen sikre, at alle går fra mødet med samme opfattelse af, hvad der er aftalt? 
  • Referatet: Der findes mange typer referater, eksempelvis diskussions- eller beslutningsreferater. Lær at vælge det mest hensigtsmæssige. 
  • Referatets udformning: Hvordan disponerer du referatet, så det bliver overskueligt? Vi arbejder med forslag til faste punkter og flere forskellige referatskabeloner, herunder f.eks. en skabelon, hvor du både har dagsorden og referat i samme dokument.  
  • 10 tips om sproget: Hvordan skriver du et letlæseligt og varieret sprog, hvor diskussionerne er gengivet sagligt og korrekt i referatet? Tilbagemelding på deltagernes egne referater. 

Kurset er meget varieret med korte øvelser. For at få størst muligt udbytte af kurset kan deltagerne sende et referat til "sprogligt serviceeftersyn" til underviseren inden kurset. På kurset får du blandt andet bogen "Bedre mødekultur". 

Det får du ud af kurset 

På kurset lærer du metoder til notat- og referatteknik. Du får kompetencer til at vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at tage notater undervejs eller skrive referatet direkte på mødet, samt udvælge det type referat, der bedst tilgodeser mødets formål. Derudover lærer du at forberede dig professionelt og bevare overblikket som referent. Du kvalificeres til at udarbejde et letlæseligt referat, hvor du er bevidst om de faldgruber og den indflydelse, der ligger i at være referent. 
 

Målgruppe 

Kurset er relevant for alle, der deltager i mange møder og som indimellem skal påtage sig opgaven som referent. Kurset er også relevant for dig, der jævnligt er mødeleder, da vi også arbejder med samspillet mellem mødeleder og referent. 

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får en medarbejder der har større mod på rollen som referent samt viden og grundlæggende færdigheder til at påtage sig opgaven.

Kontakt

Fagligt ansvarlig

Helle Pehrson
Tlf. 5138 0455 
hlpe@kp.dk

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til tilmelding eller hvis du har brug for yderligere information.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / kursus@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Åbningstider i uge 28 til 31 
kl. 9.00-12.30


Tilmelding og information

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
17. sep. 2020
Pris: kr. 3.500,-
Tilmelding: 20. aug. 2020