Genveje


Robust og bevidst skrøbeligRobust og bevidst skrøbelig

At være robust er at vide, hvordan vi passer på os selv, og hvordan vi kommer igennem arbejdslivets foranderlighed og udfordringer som hele mennesker.

At være robust er nogen steder blevet uhensigtsmæssigt idealiseret og desværre også misforstået. Robust er ikke at være en ”hård hund”. Robusthed handler i højere grad om, hvordan vi håndterer de svære situationer i livet, såvel privat som på arbejde.

Heldigvis går det godt det meste af tiden og her kræver det ikke nogen særlig robusthed. Men i de situationer, hvor for eksempel arbejdslivet er vanskeligt og svært, og hvor det kræver noget særligt af os, der gælder det om at have det, der skal til, for at klare den pågældende situation.

Det faglige indhold

Din hverdag bliver til stadighed udfordret af livets bugtede vej, og du bliver begrænset i din udfoldelse og alligevel forventes du at være omstillingsparat.

Dig og dit liv
•Hvornår fungerer du godt?
•Hvad er dine ønsker og mål?
•Dit liv er aldrig i balance

Skrøbelig og robust
•Styr på fortiden, optimisme om fremtiden, være til stede i nuet
•Stå fast en gang i mellem
•Lad ikke irritationerne overskygge glæderne

Robust op imod Vedholdenhed
•Holder du ud eller holder du ved

Arbejdsglæde og forandringer
•Hvordan virker forandringer på dig?
•Hvad er arbejdsglæde for dig?
•Er du en gevinst for dine omgivelser?

Styr på stress og bekymringer
•Fysisk, psykisk og kulturelt pres
•Stresshåndtering

Det får du ud af kurset

Dette kursus giver dig metoder og principper til at håndtere den foranderlighed du møder.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får medarbejdere, der er bevidst om, hvordan de kan varetager egen trivsel – og være opmærksom på kollegers

Målgruppe

Alle ansatte (leder og medarbejdere) der har interesse i emnet.Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til tilmelding eller hvis du har brug for yderligere information.

Kontakt os på
Tlf. 72 48 75 40 / evu-kurser@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Tilmelding og information

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
22. okt. 2020
Pris: kr. 4.000,-
Tilmelding: 24. sep. 2020