Genveje


Servicedesign i det offentligeServicedesign i det offentlige

Bliv bedre til at forstå og håndtere design og innovation af serviceydelser i din organisation

”Servicedesign” er en attraktiv tilgang og metode, som er stærkt på vej frem i både den offentlige og private sektor. Du vil på kurset opnå en forståelse for, hvad servicedesign er, og du vil få indblik i redskaber til at identificere effektivitetsgevinster samt tænke og designe en innovativ proces med borgeren i centrum.

Det faglige indhold 

På kurset gennemgås servicebegrebet og faget udfoldes ved at vi dykker ned i de tre typiske faser i en servicedesignproces. 

Konkret arbejdes bl.a. med redskaber som ”kunderejsen”, personas, følelsesmæssig tidslinje, samskabelse og servicebeviser.

Det får du ud af kurset 

Med udgangspunkt i din hverdag og gennem praksisrelevant casearbejde opnår du en forståelse af nuværende servicepraksis og en genkendelse af, hvordan du kan arbejde med redskaberne i faget til identifikation af et serviceforløb samt potentiale for forbedring heraf.

Målgruppe 

Ansatte i ministerier, styrelser og kommuner, der enten direkte eller indirekte beskæftiger sig med udførelse og/eller organisering af serviceydelser. Du sidder måske som sagsbehandler, administrativ støtte, rådgiver eller er eventuelt selv leder af en gruppe.

Tilmelding og information

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
17. sep. 2019
Pris: kr. 7.100,-
Tilmelding: 16. aug. 2019

--- nyt fra Laura----