Genveje


Systemisk Anerkendende CoachSystemisk Anerkendende Coach

Arbejd professionelt med samtaler og coaching

Forløbet Systemisk Anerkendende Coach (SA Coach) henvender sig til dig, som ønsker at arbejde med samtaler og coaching professionelt såvel som i dit personlige virke. Erfaringen viser, at både den coachende tilgang såvel som systemisk anerkendende forståelser og metoder er meget brugbare i rollen som samtalepartner i dagligdagens forskellige relationer. Forløbet indeholder et væsentligt personligt udviklingselement for alle deltagere, idet det at benytte en systemisk anerkendende og coachende tilgang forudsætter at man har en tilsvarende tænkning.

Uddannelsen er fordelt på to kursusforløb: et grundforløb og et videregående forløb. Efter endt videregående forløb kan du kalde dig Systemisk Anerkendende Coach (SA Coach) fra Københavns Professionshøjskole. Grundforløbet kan tages selvstændigt.

 • Grundforløb: Systemisk anerkendende coaching

  Grundforløbet er et udviklingsforløb for dig, der ønsker at skabe kvalitet og variationsmuligheder i de daglige professionelle samtaler. Forløbet vil understøtte dig i håndtering af de daglige samtaler på arbejdspladsen og andre steder.

  Det faglige indhold

  Vi har fokus på det faglige fundament i den coachende tilgang samt systemisk anerkendende metode, tænkningen bag og træning af samtaleteknikker. Mellem de to moduler arbejder du med at omsætte det lærte stof i form af en coachende tilgang i dine daglige samtaler formelle som uformelle. På den måde arbejder vi med at integrere coachfagligheden i dine daglige arbejdsroller og undersøger muligheder og udfordringer med den tilgang. Derudover inviteres du til at deltage i træningsgruppen, som mødes ½ dag mellem de to moduler, hvor fokus er på at træne ren coaching og fordybe sig i det tillærte stof. 

  Det får du ud af forløbet

  Du får en personlig og faglig udviklingsrejse, hvor du både teoretisk såvel som praktisk tilegner dig viden og kompetencer med udgangspunkt i den systemiske og anerkendende tilgang. På kurset introduceres du desuden til eksistentiel psykologi og til mindfulness, idet disse understøtter rollen som systemisk anerkendende samtalepartner.

  Efter forløbet vil du stå med kommunikative værktøjer til professionel håndtering af de daglige samtaler på og uden for arbejdspladsen, mens du er blevet klogere på dig selv og har fået en klarere retning i dit personlige lederskab.

  Det får virksomheden ud af forløbet

  Din arbejdsplads får en medarbejder, som på et etisk og fagligt grundlag kan løfte kvaliteten af dagligdagens mange samtaler og opgaver. Derudover får organisationen en mulig inspirerende forandringsagent, der kan bidrage til et endnu mere systemisk og anerkendende arbejdsmiljø til gavn for trivslen i den daglige kommunikation, samarbejdet og organisationens resultater. 

  Forløbet

  1. modul tre dage internat
  2. modul to dage, dagskursus

  På internattet undervises også sen eftermiddag og aften. 

  Forløbets grundbog er Livgivende Samtaler og Relationer.

  Efter endt forløb modtager du et bevis for gennemførelse af kurset.

 • Videregående forløb: Systemisk anerkendende coaching

  Omdrejningspunktet på det videregående forløb er kunsten at holde transformative samtaler på et systemisk og anerkendende grundlag. Det er for dig, der allerede har gennemført grundforløbet (eller tilsvarende). Mens grundforløbet har sit hovedfokus på at øge kvaliteten og variationsmulighederne i deltagernes daglige professionelle samtaler med en systemisk anerkendende og coachende tilgang, så handler det videregående forløb mere specifikt om at støtte andre med personlig og relationel uvikling og transformation gennem systemisk anerkendende coaching. Det vil typisk foregå som intentionelle coach- og udviklingssamtaler med klienter, borgere eller kolleger. 

  Det faglige indhold

  Vi arbejder med det faglige fundament for coaching samt træner og giver hinanden feedback på samtaleteknikkerne, hvor det samtalefaglige fokus særligt er på transformativ læring og støttende metoder og redskaber på et systemisk og anerkendende grundlag. Mellem grundforløbet og det videregående forløb samt på det videregående forløb, arbejder du med at omsætte det lærte stof i dine daglige udviklingssamtaler. På den måde arbejder vi med at integrere coachfagligheden i dine daglige arbejdsroller og undersøger muligheder og udfordringer med den tilgang. Derudover inviteres du til at fortsætte din deltagelse i træningsgruppen, som mødes ½ dag mellem alle modulerne, hvor fokus er på at træne ren coaching og fordybe sig videre i det tillærte stof. 

  Det får du ud af forløbet

  Du får en personlig og faglig udviklingsrejse, hvor du både teoretisk såvel som praktisk tilegner dig viden og kompetencer med udgangspunkt i den systemiske og anerkendende tilgang til coach- og udviklingssamtaler med den transformative forståelse og tilgang. På kurset introduceres du desuden til en række støttende forståelser og tilgange fra narrativ samskabelse, eksistentiel psykologi, transformativ læring, mindfulnes, gestalt psykologi samt NLP. Disse trækninger og tilgange har vist sig at understøtte transformative udviklingssamtaler på et systemisk anerkendende grundlag.

  Forløbet afsluttes med en praktisk og læringsorienteret eksamen, hvor du demonstrerer dine samtalefærdigheder.

  Efter endt forløb vil du stå med kommunikative værktøjer til professionel håndtering af dine coach- og udviklingssamtaler på og uden for arbejdspladsen.

  Det får virksomheden ud af forløbet

  Din arbejdsplads får en medarbejder, som på et etisk og fagligt grundlag kan løfte kvaliteten af organisationens coachende samtaler baseret på systemisk anerkendende coaching og transformativ læringstilgang. Derudover får organisationen mulighed for at have en inspirerende forandringsagent, der kan bidrage til et endnu mere systemisk og anerkendende arbejdsmiljø til gavn for trivslen, den daglige kommunikation og samarbejdet.

  Forløbet

  1. modul to dage, dagskursus
  2. modul tre dage, internatkursus

  På internattet undervises også sen eftermiddag og aften.

  Grundbøgerne på det videregående forløb er: 

  • Livgivende Samtaler og Relationer (2010) af Lars Borgmann og Michael Stig Ørbech, Hans Reitzels Forlag, Gyldendal. 
  • Tid til Fordybelse (2019) af Rose Alba Eleonora Broberg og Michael Stig Ørbech, Hans Reitzels Forlag, Gyldendal. 

  Eksamen

  På sidste undervisningsdag demonstrerer du dine samtalefærdigheder gennem en praktisk og læringsorienteret eksamen med ekstern censur (bestået/ikke bestået). Efter bestået forløb kan du kalde dig Systemisk Anerkendende Coach (SA Coach) fra Københavns Professionshøjskole.

  Derudover får du mulighed for at blive medlem af netværket for systemisk uddannede coaches, hvor du kan vedligeholde coachfagligheden.

 • Underviser

  Hovedunderviser er Michael Stig Ørbech. Han er forfatter, cand.polyt., Master i organisationspsykologi (MPO) og psykoterapeut. Han er medforfatter til bøgerne Livgivende Samtaler og Relationer (2010), Velfungerende Grupper og Teams (2013) og Tid til Fordybelse (2019). Alle bøger et udgivet på Hans Reitzels Forlag, Gyldendal. 

  Michael har været gennemgående underviser på coachforløbet siden 2005 og arbejder til daglig som systemisk anerkendende coach, træner og procesfacilitator i grupper og organisationer. Han er international certificeret som facilitator (CPF) gennem International Association of Facilitators (IAF) og har mere end 15 års coacherfaring, 25 års konsulenterfaring samt 10 års ledererfaring fra bl.a. Niras og COWI. 

 • Undervisningsform

  Undervisningen og træningen er anerkendende, dialogbaseret og fremadrettet. Undervisningen veksler mellem oplæg, træning og øvelser i mindre grupper, som alenetid og som fælles refleksioner i plenum. Når vi er på internat, afholder vi også øvelser i naturen, når det er relevant og muligt og hvis vejret tillader det. 

  For at sikre maksimalt udbytte for den enkelte deltager, optages der højst 20 deltagere på forløbet.

 • Målgruppe

  Forløbet er for dig, der vil integrere coachfagligheden i din arbejdspraksis som fx projektleder, konsulent, medarbejder eller leder. Derudover har du en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Hvis du har anden relevant uddannelse og erfaring, kan der søges dispensation.

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information eller til en uforpligtende samtale.

  Fagligt ansvarlig
  Helle Pehrson, Institut for Ledelse og Forvaltning
  Tlf.: 5138 0455
  hlpe@kp.dk

  Administration
  Gitte Høegh Stærk
  Tlf.:5138 0427
  gifr@kp.dk

Tilmelding og information

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
13. jan. 2021
Pris: kr. 19.500,-
Tilmelding: 30. nov. 2020
Pris: kr. 20.500,-
Tilmelding: 28. jul. 2021