Genveje


Virtuel skyggesparringVirtuel skyggesparring

Få hjælpsomme greb i rollen som virtuel ”gamemaster” for dine møder på nettet

Hvad er virtuel skyggesparring?

Virtuel skyggesparring er en udviklingsmetode, hvor du sammen med en professionel samtalepartner stiller skarpt på de aspekter i dit kommunikative ledelsesarbejde, som du ønsker at dygtiggøre dig indenfor. Metoden består af:

  1. en for-samtale, hvor mål for og facilitering af de udvalgte virtuelle møder drøftes
  2. en observation, hvor din professionelle samtalepartner deltager som ”flue på væggen” i  et udvalgt virtuelt møde
  3. en feedback og sparringssamtale, hvor du får hjælp til at ”se dig selv udefra”, og hvor I sammen drøfter forskellige perspektiver og handlemuligheder

Hvad får du ud af det?

Skyggesparring tilbyder dig et tillidsfuldt rum, hvor du arbejder systematisk med at udvikle de aspekter af dit kommunikative ledelsesarbejde, som opleves udfordrende eller kalder på nye tilgange. Metoden handler om, at give dig nogle hjælpsomme greb i rollen som virtuel ”gamemaster” for dine møder på nettet.
Skyggesparring kan desuden bidrage til, at du kan:

  • Styrke sammenhængen mellem det du vil, og det du gør
  • Nå dine mål som leder - og hjælpe andre til at nå deres mål
  • Få udvidet dine handlemuligheder og dit handlerepertoire
  • Forbedre din kommunikation

Hvad koster det?

Prisen for et forløb bestående af en for-samtale (½ time) et observeret virtuelt møde (1 time) og en feedback- og sparringssamtale (45 min) koster DKK  5.000 inkl. moms
 

Kontaktperson