Genveje


Det gode afskedigelses­forløb Det gode afskedigelses­forløb

Det kan være svært, at vurdere om en personalesag skal medføre medarbejderudvikling eller afskedigelse. Kurset sætter fokus på dilemmaer og udfordringer hertil.

Det faglige indhold 

Kurset sætter fokus på at identificere faktorer og indikatorer, som kan hjælpe dig med at udvikle en større sikkerhed i dine beslutningsprocesser omkring personalesager. 

På kurset kommer vi ind på følgende punkter:

  • personalesagen fra A-Z
  • hvad der afgør om en personalesag bliver til en afskedigelsessag 
  • jura i sagsopbygningen 
  • den ansattes perspektiv og rettigheder 
  • organisationens perspektiv 
  • samarbejdet mellem leder, HR-afdeling og faglig organisation 

Det får du ud af kurset

Du vil få et overblik over hvorvidt en personalesag skal medføre medarbejderudvikling eller afskedigelse. Til det vil du få indsigt i en professionel sagsopbygning, og hvordan den styrker din beslutningsproces og ikke mindst din forhandlingsposition. 

Virksomhedens udbytte 

Afskedigelse skaber forstyrrelse i virksomheden, men transparente processer i afskedigelsessager er medvirkende til, at forstyrrelserne ikke kommer til at fylde for meget. Dette kursus vil give medarbejderen indsigt og viden om professionel sagsopbygning, som kan forhindre fejl i afskedigelsesprocessen, som vil spare virksomheden både tid og penge. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som er leder i den offentlige sektor. 

Undervisning

Underviser Ole Thestrup Schmidt tilrettelægger undervisningen med oplæg, som tager udgangspunkt i eksemplariske best- and worst cases. Herunder gruppearbejde hvor der inddrages egne erfaringer i praksis såsom dilemmaer og udfordringer, og selvstændige øvelser der skal hjælpe med at skabe overblik i en sagsopbygning. 

Praktisk information

Dato og tid: 
5. april 2018 kl. 9.00-16.00 

Sted: 
Tagensvej 18, 2200 København N. 

Pris: 
2.000 kr. ekskl. moms

Tilmelding: 
Tilmeld dig her

Kontakt

Marietta Andreassen 
Studieadministrativ koordinator 
Koncernadministration 
Tlf.: 24296342
mapa@phmetropol.dk