Genveje


Det gode ansættelsesforløbDet gode ansættelsesforløb

Kurset sætter fokus på afklaringsdelen i ansættelsesforløbet, og hvordan man arbejder systematisk omkring identifikation af, hvilke kompetencer virksomheden har behov for i en given situation.

Det faglige indhold 

Kurset belyser opmærksomhedspunkterne i udvælgelsesprocessen, herunder vil du arbejde med et organisationsprogram for nyansatte, og du vil blive klogere på, hvad du skal gøre, hvis det ikke var den rigtige kandidat, der fik jobbet. 

På kurset kommer vi ind på følgende punkter:  

  • organisationens kompetencebehov  
  • vakant stilling og stillingsopslag 
  • inddragelse og involvering
  • udvælgelse af kandidater
  • ansættelsessamtalen og afprøvning af handlekompetence
  • ansættelsesjura
  • program for nyansatte, prøveperiode 
  • samarbejdet mellem leder, HR-afdeling og faglig organisation 

Det får du ud af kurset   

Du får overblik over hele rekrutteringsforløbet, og udfordrer den klassiske ansættelsesproces. Kurset gør dig skarp på hvilke interessenter, som skal involveres i processen, hvilke rettigheder de skal have, hvilken rolle de skal tildeles, og hvornår i processen rollen skal udfyldes. Du bliver samtidig klogere på at udarbejde job- og stillingsprofiler, og udfordret på hvordan den gode jobannonce ser ud. 

Virksomhedens udbytte

Virksomheden kan undgå, at vakante stillinger forbliver ubesatte i længere tid end nødvendigt, ved at styrke sin profil over for potentielle kandidater. Virksomheden vil både spare tid og penge, hvis evnen til at ansætte den rigtige kandidat første gang styrkes. Det vil også sikre en kontinuerlig drift af kerneopgaven.  

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som er leder i den offentlige sektor. 

Undervisning 

Underviser Ole Thestrup Schmidt tilrettelægger undervisningen med oplæg, som tager udgangspunkt i eksemplariske best- and worst cases. Herunder gruppearbejde hvor der inddrages egne erfaringer i praksis såsom dilemmaer og udfordringer, og selvstændigt udarbejdes der en procesplan for det gode ansættelsesforløb. 

Praktisk information

Dato og tid: 
4. april 2018 kl. 9.00-16.00 

Sted: 
Tagensvej 18, 2200 København N. 

Pris: 
2.000 kr. ekskl. moms

Tilmelding: 
Tilmeld dig her

Kontakt

Marietta Andreassen 
Studieadministrativ koordinator 
Koncernadministration 
Tlf.: 24296342
mapa@phmetropol.dk