Genveje


Det gode ledelsesforløb af stressramte medarbejdere Det gode ledelsesforløb af stressramte medarbejdere

Stress er én af de store årsager til sygemeldinger på de danske arbejdspladser, og kan have voldsomme konsekvenser for den enkelte medarbejder, arbejdsfællesskabet og for organisationen i sin helhed.

Det faglige indhold

En kvalificeret ledelsesmæssig indsats kan forebygge stress på arbejdspladsen, og være med til at sikre den rigtige håndtering, hvis stressen rammer. Kurset anser stress som et individuelt fænomen, som bør forstås og håndteres i fællesskab. Kurset sætter derfor fokus på:

  • personalepolitik og stress
  • ledelsesmæssig greb til forebyggelse og håndtering af stressproblematikker 
  • stress som biologisk og socialt fænomen 
  • balance mellem robusthed og sårbarhed 

Det får du ud af kurset 

Kurset giver dig indsigt i den nyeste viden inden for stresshåndtering, og konkrete værktøjer til at handle og balancere mellem medarbejdere og de organisatoriske behov. Du får samtidig indblik i hvilke mekanismer, der er i spil når medarbejdere rammes af stress. 

Virksomhedens udbytte 

Medarbejderen bliver kvalificeret i at forebygge og håndtere sygefravær som følge af stress blandt medarbejderne. 

Målgruppe 

Kurset henvender sig til ledere, som ønsker at styrke deres evne til at håndtere stressramte medarbejdere. 

Undervisning 

Af underviser Birte Hyldborg, Cand. Phil. i Kommunikation og Master i Organisationspsykologi, bliver du præsenteret for den nyere forskning på området omkring stress på arbejdspladsen, og du tilegner dig viden om stress som fænomen. Der arbejdes med cases og øvelser, som tager udgangspunkt i særlige ledelsesmæssige forhold, og måden at håndtere stressramte medarbejdere på.

Praktisk-information

Praktisk information
Dato og tid: 

20.-21. marts 2018 kl. 9.00-16.00 

Sted: 
Tagensvej 18, 2200 København N. 

Pris: 

3.900 kr. ekskl. moms

Tilmelding: 
Tilmeld dig her

Kontakt

Marietta Andreassen 
Studieadministrativ koordinator 
Koncernadministration 
Tlf.: 24296342
mapa@phmetropol.dk


--- nyt fra Laura----