Genveje


Efter ledelses­kommissionen - rammerne for fremtidens offentlige velfærdsledelse i DanmarkEfter ledelses­kommissionen - rammerne for fremtidens offentlige velfærdsledelse i Danmark

Den 10. september 2018 afholder Københavns Professionshøjskole sammen med ledelseskommissionens formand og formanden for sammenhængsreformens udfordringspaneler en konference, hvor anbefalinger for fremtidens offentlige velfærdsledelse vil blive drøftet.Tag del i debatten med markante ledere, fagforeninger og politikere. 

Baggrunden

Regeringen nedsatte i marts 2017 ledelseskommissionen, som fik til opgave at komme med anbefalinger til en bedre ledelse i den offentlige sektor. Ledelseskommissionens vigtigste budskaber forventes at samle sig om nedenstående sigtepunkter. 

Kommissionen skal styrke bedre ledelse, som er et ud af fire centrale spor i regeringens sammenhængsreform 2018. Samlet skal der skabes en offentlig sektor, som kan levere velfærd af høj kvalitet til borgerne, fornyelse og innovation. 

Forventede sigtepunkter fra kommissionen

 • Borgere og drift skal langt mere i centrum for alle lederniveauer 
 • Opgør med dekobling mellem topchef og driftslederniveau
 • Lederes rolle og magt styrke 
 • Klar konsekvens og udskiftning af ledere ved manglende resultater 
 • Mere evidens- og datadreven ledelse 
 • Offentlige ledere skal kunne motivere, sætte retning og have klare visioner 
 • Offentlige ledelse skal spille en vigtig rolle i at realisere sammenhængsreformen fra 2018 - med nye nationale mål for det offentlige, enkle og tværgående handleplaner i forvaltningerne, styrket privat-offentligt samarbejde, forpligtende partnerskaber med KL, regioner og interesseorganisationer og så skal borgerne sættes før paragrafferne på alle niveauer

Praktiske informationer 

Konferencen afvikles d. 10. september 2018 på Hotel Bella Sky, Center Boulevard 5, 2300 København S. 

Pris pr. deltager er 2.700,- kr. ekskl. moms. 

Tilmeldingsfrist: 24. august 2018

Tilmeld dig konferencen: Efter ledelseskommissionen - rammerne for fremtidens offentlige velfærdsledelse i Danmark

 

Program

Kl. 8.45 Ankomst og kaffe 
Kl. 9.15 Velkomst og introduktion til dagens tema 
v/Stefan Hermann, rektor på Københavns Professionshøjskole 
Kl. 9.30 Hvad er de vigtigste budskaber fra ledelseskommissionen? 
v/Allan Søgaard Larsen, Formand for ledelseskommissionen 
Kl. 10.15 Ledelseskommissionens arbejde sættes i perspektiv ift. planerne for en national sammenhængsreform i 2018
v/Claus Juhl, Formand for regeringens sammenhængsreforms udfordringspaneler og direktør i Forskel 
Kl. 10.45 Pause
Kl. 11.05 Dialog mellem Allan Søgaard Larsen, Claus Juhl og Stefan Hermann
En dialog om kommissionens anbefalinger, sammenhængsreformen og hvordan en bedre offentlig ledelse kan blive en nøgle til velfærdssamfundets fremtid. Herunder om de vigtigste mål for fremtidens ledelse af professionerne, og hvordan kommissionens anbefalinger kan inspirere lederuddannelser, organisationsudvikling og udviklingen af professionerne. 
Kl. 11.40 Dialog ved bordene og spørgsmål 
Kl. 12.00 Frokost 
Kl. 13.00

Anmeldelser af kommissionens anbefalinger, to klare anbefalinger og to klare advarsler: 

 • Henrik Kolind, Kommunaldirektør i Roskilde Kommune og Formand for Kommunaldirektørforeningen 
 • Martin Steiner Portaro, Pædagogisk leder i Fritidsinstitutionen ved Strandvejsskolen
 • Christine Antorini MF (S), Fmd Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg, Tidl. Børne- og undervisningsminister 
 • Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd
 • Michael Ziegler, Borgmester i Høje-Taastrup Kommune og KL's chefforhandler 
Kl. 14.00 Spørgsmål og debat med salen 
Kl. 14.15 Kaffepause 
Kl. 14.45

Hvad kræver de nye rammer for fremtidens offentlige velfærdsledelse? Hvad skal ledere gøre mere af, og hvad kræver det af særlige kompetencer? 
v/Lotte Bøgh Andersen, professor ved Aarhus Universitet og VIVE. Lotte Bøgh Andersen har i mange år forsket og undervist i offentlig ledelse. Herudover er hun medlem af ledelseskommisionen.

Kl. 15.30  Spørgsmål og debat med salen  
Kl. 15.45  Afslutning og opsamling

Kontakt

Marietta Andreassen Tina Myken
Studieadministrativ koordinator Studieadministrativ koordinator 
Tlf.: 24296342 Tlf.: 2429 6534
mapa@phmetropol.dk  timy@phmetropol.dk