Genveje


Forvaltningsret og databeskyttelse for ledere Forvaltningsret og databeskyttelse for ledere

Bliv klogere på hvornår personoplysninger må, og skal behandles efter EU's nye generelle databeskyttelsesforordning, som træder i kraft fra maj 2018.

Det faglige indhold

Kurset sætter fokus på de væsentligste regler inden for sagsbehandling i den offentlige sektor med hovedvægt på forvaltning- og offentlighedslovens krav til sagsbehandling. Herudover er der fokus på centrale bestemmelser i den nye persondataforordning, og på begrebet ''god forvaltningsskik''. 

Vi kommer bl.a. ind på følgende emner: 

  • kompetence, delegation og habilitet 
  • undersøgelsesprincippet og partshøring 
  • aktindsigt og notatpligt 
  • begrundelse og klagevejledning
  • tavshedspligt og ytringsfrihed 
  • indføring i centrale persondataretlige regler, herunder regler om behandling af personoplysninger, den registreredes rettigheder og de overordnede krav til datasikkerhed 

Det får du ud af kurset 

Du får indsigt i de almindelige regler for sagsbehandling i den offentlige forvaltning, og et samlet overblik over den nye persondataforordning. 

Virksomhedens udbytte

Virksomheden kan opnå øget kvalitet i sagsbehandlingen og håndteringen af persondata, hvilket sikrer kvalificerede ledere samt tilfredse borgere. 

Målgruppe

Dette kursus henvender sig til ledere i den offentlige sektor. 

Praktiske informationer

Praktisk information
Dato og tid: 

07.-08. marts 2018 kl. 9.00-16.00 

Sted: 
Tagensvej 18, 2200 København N. 

Pris: 
3.900 kr. ekskl. moms

Tilmelding: 
Tilmeld dig her

Kontakt

Marietta Andreassen 
Studieadministrativ koordinator 
Koncernadministration 
Tlf.: 24296342
mapa@kp.dk