Genveje


Ledelseskonferencen d. 4. december 2018 - Ledelse og følelserLedelseskonferencen d. 4. december 2018 - Ledelse og følelser

Deltag i ledelseskonferencen d. 4. december 2018 og få viden om de dynamikker der er på spil, når krydspres og forandring sætter dagsordenen

Sensitivitet og professionalisme? 

"Ledelse beskrives ofte som en balancekunst, hvor der skal navigeres i paradokser, krydspres og accelererende forandringer. Der tales også ofte om at denne udvikling kræver nye måder at lede, styre og udvikle velfærd på. Der kræves mod, fleksibilitet, evne til at skabe følgeskab, evne til at skabe mening og evne til at forhandle opad, udad og nedadtil. 

Hvad kræver denne balancekunst af os som mennesker og som ledere? Hvilke følelser og dynamikker er på spil - hos os og hos vores medarbejdere - når krydspres og forandring er et grundvilkår? Hvilke reaktioner får vi selv, og hvordan kan vi holde fast i vores værdier og etiske overbevisninger - samtidig med at vi arbejder med vores organisatoriske mål? Og hvilke kompetencer og menneskelige egenskaber kræver det af os som ledere?" 

Program

Kl. 9.00

Ankomst og kaffe

Kl. 9.30

Velkomst og introduktion til dagens tema 
v/afdelingsleder Ghita Vejlebo og lektor Rikke Horup fra afdelingen for ledelsesudvikling på Københavns Professionshøjskole. 

Kl. 9.45

Ledelse og følelser i en fusionsproces
v/Stefan Hermann, rektor på Københavns Professionshøjskole

Den 1. marts 2018 fusionerede professionshøjskolerne UCC og Metropol og blev til Københavns Professionshøjskole. Stefan Hermann fortæller om sine egne følelser i processen, og om hvordan han håndterede de følelser, der kom i spil hos ledere og medarbejdere i fusionsprocessen. 

 Kl. 10.30

Følelser i ledelse som en ressource og produktionskraft
v/professor Lene Tanggaard fra Aalborg Universitet, som bl.a. er medforfatter på bogen "Følelser i Ledelse". 

Når det gælder ledelse og organisationsudvikling, så er følelser kommet på mode. Men hvorfor skal vi overhovedet beskæftige os med følelser i ledelse? Og hvordan bruger vi som ledere følelser som et middel til at effektivisere og skabe øget velfærd? 

 Kl. 11.30 Ved bordene: Følelser som ressource og produktionskraft for dig? 
 Kl. 11.45

Frokost

 Kl. 12.45

Mentalisering, empati og neuroaffektivt lederskab
v/Peter Kofoed, konsulent, coach og psykoterapeut. Peter underviser på den neuroaffektive lederuddannelse. 

​Som personaleleder ved du, at du ofte må forholde dig til dine egne og medarbejdernes følelser. Forholder du dig ikke til dette, vil du vanskeligt kunne skabe følgeskab blandt dine medarbejdere. Den neuroaffektive ledelsesteori giver nye perspektiver på udviklingen af det personlige lederskab, ledelse af mennesker og ledelse af teams. 

Ledernes værktøjskasse til at forløse hjernes - og hjertes potentiale i dig og de mennesker du skal bevæge med dit lederskab? 

 Kl. 14.00

Oxytosinproduktion: Kaffe og kage

 Kl. 14.30

Ledelse mellem robusthed og skrøbelighed hos ledere og medarbejdere 
v/Ole Fogh Kirkeby, filosof, ledelsesteoretiker, forfatter og professor emeritus interviewes af Allan Holmgren, direktør i DISPUK. 

Allan Holmgren interviewer Ole Fogh Kirkeby om, hvordan man kan bruge både sin egen og medarbejdernes skrøbelighed til at fremme produktion, innovation og service gennem omsorg, indlevelse og indsigt. 

Kl. 15.45 Afrunding
v/afdelingsleder Ghita Vejlebo og lektor Rikke Horup fra Ledelse på Københavns Professionshøjskole.

Praktiske informationer

Tid: 4. december 2018 kl. 9.00 - 16.00 
Sted: Hotel Bella Sky, Center Boulevard 5, 2300 København S. 
Pris: 2.700 kr. ekskl. moms. 

Tilmelding 

Tilmeld dig her

Tilmeldingsfristen er d. 26. november 2018. 

Ved mere end tre samtidige tilmeldinger fra samme arbejdsplads opnås 10% rabat. 

Kontakt

Gitte Høegh Stærk 
gifr@kp.dk


--- nyt fra Laura----