Genveje


Bæredygtigt ledelsesliv MasterclassBæredygtigt ledelsesliv Masterclass

Institut for Ledelse og Forvaltning arrangerer i efteråret en række Masterclass-eftermiddage under temaet Bæredygtig ledelse. Eftermiddagene er tænkt som en sammenhængende række, som belyser forskellige aspekter af det bæredygtige ledelsesliv.

Steen Hildebrand åbner rækken med et oplæg byggende på FN’s verdensmål omkring bæredygtighed i global udvikling, og perspektiverer til, hvordan man kan forstå dette tema ind i det daglige konkrete ledelsesliv i organisationer.

Herefter følger tre eftermiddage med udfoldelse af forskellige aspekter af det moderne ledelsesliv, under temaerne: 

  • Har din ledelsespraksis brug for et mekanisk eftersyn, som handler om at få kigget på sine prioriteringer ud fra et effektperspektiv
  • Min allerbedste fejl om den fejlbarlige leder, som kan håndtere det uperfekte, og endelig
  • Strategi i kompleksitet, om at tage erfaringer af, hvorfor komplekse beslutningsprocesser og udviklingsprocesser egentlig er alvorlige

Forventes udbudt til efteråret - følg med her på siden eller via vores nyhedsbrev

Indledende masterclass 1: Bæredygtigt ledelsesliv 

FN’s verdensmål om bæredygtighed og ledelse – Ledelsesarbejde kræver i stigende omfang at man kobler sig på andre og mere globale dagsordener samtidigt med ens lokale ledelsesopgave. At kunne indgå i partnerskaber med meget anderledes aktører, at arbejde på tværs af sektorer, og at kunne arbejde med forskellige professioner, bliver her afgørende for at lykkes. At manøvrere i dette felt kræver opmærksomhed på at arbejde bæredygtigt. 

Steen Hildebrandt: forfatter til bogen Bæredygtig global udvikling

Masterclass 2: Har din ledelsespraksis brug for et mekanisk eftersyn?  

Ledere knokler – men, har de travlt med det rigtige? 

Ny forskning giver ledere ny mulighed for at reflektere over deres tids- og opgaveprioriteringer i det daglige. Vilkår eller ej, det er muligt at gentænke ledelsesopgaven og vægtningen af de forskellige delopgaver. Charlotte Larsen har gennem flere år arbejdet med ledelsesudvikling og meningsskabelse. 

Hun har et skarpt blik for at gøre det abstrakte konkret, og senest har hun udviklet et redskab til registrering af tid og efterfølgende arbejde med målrettede prioriteringer i ledelsestiden. 

Charlotte Larsen: Forfatter til bogen Lær af de gyldne øjeblikke med S. Hildebrandt og T. Beckett

Masterclass 3: Min bedste fejl 

At begå fejl er et forhold alle ledere må forholde sig til. Med et øget fokus på udvikling, på tværgående samarbejder og borgerinddragelse i opgaveløsningen øges usikkerheden og dermed også sandsynligheden for at begå fejl. Kravet om innovation betyder også, at der kan begås fejl, da man ikke på forhånd kender resultatet af nye processer og initiativer. Hertil kommer spørgsmålet om ansvar. Hvem har ansvar for fejl, og hvordan kommer man videre efter fejl? Det er en selvstændig øvelse som leder at leve med, at lære af, og at kunne håndtere fejl i ens eget ledelsesarbejde.

Trine Beckett, journalist og kommunikationsrådgiver, og Camilla Sløk, lektor på CBS, er undervejs med en bog om dette tema, og vil her tale om og rammesætte, hvordan man som leder kan arbejde med at omfavne sin egen fejlbarlighed som en del af ens identitet som leder. 

Trine Beckett: journalist og kommunikationsrådgiver, tidligere kommunikationschef i Egmont Fonden, og bl.a. forfatter til Company Karma, en samtalebog med Christian Stadil og Steen Hildebrandt
Camilla Sløk: ekspert i offentlig ledelse og etik omkring det moderne arbejdsliv, og forfatter til bogen: Blod, sved og tårer – om ansvar og skyld i ledelse.

Masterclass 4: Strategi i kompleksitet 

Strategisk arbejde i organisationer kobles i stigende grad på ”wicked problems” og dermed på evnen til at stå i uforudsigelige og konstant foranderlige udfordringer. Man skal på en og samme tid som leder både understøtte udvikling og stabilitet. Foranderlighed er hermed et vilkår i ledelse, hvorfor evnen til at forhandle og være ”flydende og fast” bliver en kompetence ledere skal besidde. At forholde sig til uforudsigelighed, paradokser, politiske dagsordener og magtforhandlinger som et element i ens ledelsesmæssige hverdag bliver hermed en forudsætning for, at kunne lykkes, at tage sine erfaringer alvorligt, og at udvikle praktisk dømmekraft. 

Pernille Thorup: forfatter til bogen: Ledelse i kompleksitet, og institutchef på Metropol, Institut for Ledelse og forvaltning

Praktisk information

Tid og form
Vi mødes fra kl. 15 til 17.30, og starter med en kop kaffe og lidt sødt, med et indlæg fra dagens hovedansvarlige. Derefter vil der være mulighed for fælles fordybende samtaler om eftermiddagens tema. Arrangementerne slutter med en Q & A session, hvor deltagerne har mulighed for at stille spørgsmål og få et ”skud fra hoften” svar fra dagens oplægsholder.

Pris
1.500 kr. ekskl. moms for alle fire arrangementer. For et enkeltarrangement er prisen 500 kr. ekskl. moms. Tilmelding efter først til mølle. 
Eftermiddagene afholdes på Metropol, Tagensvej 18, 220 København N.

Forventes udbudt til efteråret - følg med her på siden eller via vores nyhedsbrev


--- nyt fra Laura----