Genveje


Touchpoints - ledelse i de mindste øjeblikke Touchpoints - ledelse i de mindste øjeblikke

Et touchpoint er det øjeblik, hvor du hurtigt skal træffe en beslutning eller påvirke andre medarbejdere. Kurset sætter fokus på, hvordan du styrker din handlekompetence i de små øjeblikke.

Det faglige indhold 

Du vil få en dybere forståelse og indsigt i, hvordan metoderne kan vende forstyrrelser til lærende situationer. Derfor vil der også være oplæg om forskning og projekter inden for området, og træning i konkrete metoder med udgangspunkt i cases, som deltagerne selv har med, hvortil der tages udgangspunkt i: 

  • hvordan analyserer man lynhurtighed, hvilke metode er bedst? 
  • hvordan giver man effektiv feedback og fastholder den gode relation, selvom man har travlt? 
  • hvordan anvender man coaching-metoder ved få effektive spørgsmål herunder minutcoaching og selvcoaching?
  • Hvilke interviewmetoder kan anvendes på få minutter med bedst mulig virkning?

Det får du ud af kurset 

Du får redskaber til at vende forstyrrelser til udvikling af medarbejdere i dagligdagen. Et eksempel kan være en medarbejder der udfordrer dig, og du beslutter dig for at skabe en læring ud af situationen. Det kan være en kort coaching, en klar feedback, et interview af dilemmaer i situationen, en brainstorm eller en helt anden metode. Hvad end du vælger skal metoden sikre dig læring i dagligdagen, og styrke medarbejderens handlekompetence og faglige sikkerhed. 

Virksomhedens udbytte

De fleste ledere står i det dilemma, at der er meget lidt tid til at være i dialog med den enkelte medarbejder. Derfor bliver de øjeblikke, som opstår, vigtige til at skabe læring og udvikling frem for at lade det blive ved en praktisk handling, som skal overstås. På kurset vil lederne udvikle deres handlekompetence og hurtighed, til at vurdere, hvilken form for ledelse, som vil give størst effekt på langt sigt. De nye tillærte metoder vil også kunne anvendes mellem medarbejdere, så lederen skal dels afprøve og teste metoderne mellem de to kursusmoduler, men hvor det samtidig vil være en god idé at træne medarbejderen i de samme metoder. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til statslige ledere og ledere af personalegrupper på velfærdsområderne. 

Praktiske informationer

Udbydes i efteråret 2018

Kontakt

Marietta Andreassen 
Studieadministrativ koordinator 
Koncernadministration 
Tlf.: 24296342
mapa@kp.dk