Genveje


Det statslige budgetsystemDet statslige budgetsystem

Bliv klogere på regler, procedurer og metoder bag statens budget.

Kursets centrale indhold er en gennemgang at statsbudgettets tilblivelse samt af bevillingslovenes opbygning. Du lærer, hvordan der må disponeres over bevillinger, i såvel forudsete som uforudsete situationer.

Det faglige indhold

På kurset vil du bl.a. få et indgående kendskab til finanslovens tilblivelse fra tekniske opregninger til Folketingets vedtagelse, få prøvet at skrive et aktstykke og udkast til finanslov, kende og forstå statens bevillingsregler. Der vil også være fokus på koblingen mellem bevillinger og institutioners budgetter, herunder forstå budgetloven og omkostningsreglerne. Der vil blive lagt vægt på praktiske øvelser og gruppearbejde. Eksterne foredragsholdere vil fortælle om Finansudvalgets og Rigsrevisionens rolle.  

Det får du ud af kurset 

Kursets centrale formål er, at du skal få styr på arbejdet med finansloven samt betydningen af den og statens budgetregler. Du lærer, hvordan der må disponeres over bevillinger, i såvel forudsete og uforudsete situationer.

Efter kurset vil du kende regler, procedurer og metoder bag statens budget, og du ville kunne deltage i budgetarbejdet. Du får et godt og sammenhængende overblik over finanslovsprossen, de forskellige aktørers roller og betydning samt indsigt i din egen rolle som budgetmedarbejder.

Målgruppe

Ansatte i budgetkontorer i ministerier og styrelser mv. og andre, der forventer at skulle arbejde med bevillingslovsbidrag. Kurset er rettet til nye budgetmedarbejdere, men også budgetmedarbejdere med nogen erfaring vil kunne have udbytte af kurset.  

Virksomhedens udbytte 

Deltagerne opnår et overblik over regler og processer, som man ikke umiddelbart opnår gennem det konkrete budgetarbejde i institutionen. 
 

Undervisere

Administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen, Erhvervsministeriet
Kontorchef Erik Hammer, Moderniseringsstyrelsen

"Meget kvalificerede og engagerede undervisere (Torben og Erik). Godt og velstruktureret materiale og gode opgaver undervejs"

- Martin Nyrop Holgersen, Sundheds- og Ældreministeriet

Praktiske oplysninger

Vær opmærksom på, at du skal medbringe pc eller tablet til brug på undervisningsdagene.

Kontakt

Fagligt ansvarlig

Helle Pehrson
Tlf. 5138 0455 
hlpe@kp.dk

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til tilmelding eller hvis du har brug for yderligere information.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / kursus@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Åbningstider i uge 28 til 31 
kl. 9.00-12.30


Tilmelding og information

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Lyngby
23. sep. 2020
Pris: kr. 15.200,-
Tilmelding: 12. aug. 2020
Helsingør
04. nov. 2020
Pris: kr. 15.200,-
Tilmelding: 23. sep. 2020