Genveje


Det statslige budgetsystem

Startdato:
23. sep. 2020
Slutdato:
25. sep. 2020
Varighed:
3 dage, internat
23.- 25. september 2020
Udbyder:
Institut for Ledelse og Forvaltning

Bliv klogere på regler, procedurer og metoder bag statens budget.

Kursets centrale indhold er en gennemgang at statsbudgettets tilblivelse samt af bevillingslovenes opbygning. Du lærer, hvordan der må disponeres over bevillinger, i såvel forudsete som uforudsete situationer.

Det faglige indhold

På kurset vil du bl.a. få et indgående kendskab til finanslovens tilblivelse fra tekniske opregninger til Folketingets vedtagelse, få prøvet at skrive et aktstykke og udkast til finanslov, kende og forstå statens bevillingsregler. Der vil også være fokus på koblingen mellem bevillinger og institutioners budgetter, herunder forstå budgetloven og omkostningsreglerne. Der vil blive lagt vægt på praktiske øvelser og gruppearbejde. Eksterne foredragsholdere vil fortælle om Finansudvalgets og Rigsrevisionens rolle.  

Det får du ud af kurset 

Kursets centrale formål er, at du skal få styr på arbejdet med finansloven samt betydningen af den og statens budgetregler. Du lærer, hvordan der må disponeres over bevillinger, i såvel forudsete og uforudsete situationer.

Efter kurset vil du kende regler, procedurer og metoder bag statens budget, og du ville kunne deltage i budgetarbejdet. Du får et godt og sammenhængende overblik over finanslovsprossen, de forskellige aktørers roller og betydning samt indsigt i din egen rolle som budgetmedarbejder.

Målgruppe

Ansatte i budgetkontorer i ministerier og styrelser mv. og andre, der forventer at skulle arbejde med bevillingslovsbidrag. Kurset er rettet til nye budgetmedarbejdere, men også budgetmedarbejdere med nogen erfaring vil kunne have udbytte af kurset.  

Virksomhedens udbytte 

Deltagerne opnår et overblik over regler og processer, som man ikke umiddelbart opnår gennem det konkrete budgetarbejde i institutionen. 
 

Undervisere

Administrationsdirektør Torben Skovgaard Andersen, Erhvervsministeriet
Kontorchef Erik Hammer, Moderniseringsstyrelsen

"Meget kvalificerede og engagerede undervisere (Torben og Erik). Godt og velstruktureret materiale og gode opgaver undervejs"

- Martin Nyrop Holgersen, Sundheds- og Ældreministeriet

Praktiske oplysninger

Vær opmærksom på, at du skal medbringe pc eller tablet til brug på undervisningsdagene.

Pris
kr. 15.200,-  ekskl. moms

kr. 19.000,-  inkl. moms

Afholdelsessted

Hotel Frederiksdal
Frederiksdalsvej 360
2800 Lyngby

Tilmeldingsfrist

12. aug. 2020

Kontakt
Studieservice

Har du spørgsmål om
adgangskrav, tilmelding og optagelse:

evu@kp.dk

Tlf. 7248 7540
Mandag til torsdag
kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Betingelser

Afmelding skal ske senest 4 uger inden 1. kursus/konferencedag. 

Ved afmelding senere opkræves hele kursusgebyret. 

Ved afmelding kan I dog, efter aftale med Københavns Professionshøjskole, sende en anden deltager. 

Afmelding skal ske skriftligt til evu-kurser@kp.dk

Se vores privatlivspolitik