Genveje


Grundlæggende CT teorikursusGrundlæggende CT teorikursus

Dette kursus er for dig, der arbejder eller skal arbejde med CT scanning – enten som selvstændig modalitet eller som del af en SPECT- eller PET CT scanner.

Det får du ud af kurset

På dette kursus får du en indføring i den basale røntgenfysik samt en videregående forståelse af dannelsen af billeder ved CT scanning, opbygning af en CT protokol samt en øget forståelse af hvilke konsekvenser en ændring i én eller flere eksponeringsparametre har for både patientdosis og for billedkvalitet.

Det faglige indhold 

På dette kursus får du viden om:
  • Strålefysik og røntgenteknik 
  • Kvalitetssikring 
  • Strålehygiejne 
  • CT-undervisning: grundprincipperne i CT-scannerens opbygning, parameterhåndtering, billedkvalitet og rekonstruktionsmetoder, AEC og dosisbegreber ved CT 
  • Anatomi, fysiologi og sygdomslære 

Målgruppe

Bioanalytikere og sygeplejersker ansat på klinisk fysiologiske/nuklearmedicinske afdelinger.

Spørgsmål om indhold og undervisning

Conny Egebjerg Petersen
cope@kp.dk
Tlf.: 5163 2503

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til tilmelding eller hvis du har brug for yderligere information.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / kursus@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Åbningstider i uge 28 til 31 
kl. 9.00-12.30


Tilmelding og information

Næster kursus udbydes i efteråret 2020.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
14. sep. 2020
Pris: kr. 14.700,-
Tilmelding: 10. aug. 2020