Genveje


Grundlæggende CT-teorikursus

Startdato:
14. sep. 2020
Slutdato:
25. sep. 2020
Varighed:
Undervisning fra den 14/9 - 25/9.
Udbyder:
Velfærdsfaglig efter- og videreuddannelse

Dette kursus er for dig, der arbejder eller skal arbejde med CT scanning – enten som selvstændig modalitet eller som del af en SPECT- eller PET CT scanner.

Det får du ud af kurset

På dette kursus får du en indføring i den basale røntgenfysik samt en videregående forståelse af dannelsen af billeder ved CT scanning, opbygning af en CT protokol samt en øget forståelse af hvilke konsekvenser en ændring i én eller flere eksponeringsparametre har for både patientdosis og for billedkvalitet.

Det faglige indhold 

På dette kursus får du viden om:
  • Strålefysik og røntgenteknik 
  • Kvalitetssikring 
  • Strålehygiejne 
  • CT-undervisning: grundprincipperne i CT-scannerens opbygning, parameterhåndtering, billedkvalitet og rekonstruktionsmetoder, AEC og dosisbegreber ved CT 
  • Anatomi, fysiologi og sygdomslære 

Målgruppe

Bioanalytikere og sygeplejersker ansat på klinisk fysiologiske/nuklearmedicinske afdelinger.

Pris
kr. 14.700,-  ekskl. moms

kr. 18.375,-  inkl. moms

Afholdelsessted

Tagensvej 18
2200 København N

Tilmeldingsfrist

10. aug. 2020

Kontakt
Studieservice

Har du spørgsmål om
adgangskrav, tilmelding og optagelse:

evu@kp.dk

Tlf. 7248 7540
Mandag til torsdag
kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Betingelser

Afmelding skal ske senest 4 uger inden 1. kursus/konferencedag. 

Ved afmelding senere opkræves hele kursusgebyret. 

Ved afmelding kan I dog, efter aftale med Københavns Professionshøjskole, sende en anden deltager. 

Afmelding skal ske skriftligt til evu-kurser@kp.dk

Se vores privatlivspolitik