Genveje


Organisk kemiOrganisk kemi

Få viden om og forståelse af organiske stoffer og deres reaktionsmekanismer og derigennem kompetence til at forudsige kemiske reaktioner og overfører det til praktisk laboratoriearbejde.

Det får du ud af kurset

På dette kursus får du styrket din grundlæggende viden om organisk kemi og derigennem dine kompetencer til at kunne identificere og redegøre for forskellige reaktionstyper samt til at kunne vurdere forløbet af udvalgte kemiske reaktioner. Kurset vil gøre dig i stand til selvstændigt at analysere eksperimentel syntesekemi herunder de anvendte enhedsoperationer og karakterisering.

Det faglige indhold

På dette kursus opnår du viden og færdigheder inden for organisk kemi under overskrifterne: 
 • Syre/baser: Brøndsted og Lewis teori
 • Alkaner og alkener, herunder funktionelle grupper, stabilitet og cis/trans isomeri
 • Stereokemi
 • Aromater, herunder resonansstabilitet
 • Addition til alkener og alkyner
 • Alkylhalider SN1, SN2, E1, E2
 • Reaktionstyperne addition, elimination, substitution og omlejring
 • Begreberne carbocationer og carbanioner
 • Alkoholer, phenoler og ether, aldehyder, ketoner, aminer, og deres reaktioner
 • Carboxylsyre, dets derivater og reaktioner
 • Kulhydrater
 • Karakterisering af udvalgte synteser, herunder enhedsoperationer i et synteselaboratorium

Målgruppe

Kurset er for dig, der er laborant (eller tilsvarende) i analysetekniske laboratorier i offentlige og private virksomheder samt på universiteter, som vil opnå flere færdigheder inden for fagområdet organisk kemi og ønsker større kendskab til reaktionsmekanismerne bag udvalgte organiske reaktioner.

Kursusperiode: Forår

Tilmelding

For kurser som udbydes som enkeltfag ligger ansøgningsfristen for efterårstilmeldinger inden den 1. maj og forårstilmeldinger inden den 11. november. 

Du tilmelder dig kurset via vores tompladsordning og finder information om datoer og pris på det udvalgte kursus på nedenstående links. 

Spørgsmål om indhold og undervisning

Conny Egebjerg
Tlf.: 5163 2503
cope@kp.dk

Lektor Torben Skou
Tlf.: 2429 6544
tosk@kp.dk