Genveje


Kontaktlærer i erhvervs­uddannelserneKontaktlærer i erhvervs­uddannelserne

Bliv klogere på din rolle som kontaktlærer og få værktøjer til at arbejde med kontaktlærerrollen på din skole.

Der findes mange måder at udføre kontaktlærerarbejdet på, og mange forskellige forståelser af, hvad der er centralt i dette arbejde. Efter endt kursus vil du have en forståelse for, hvordan du professionelt agerer kontaktlærer samt have en klarere forståelse for feltet og dine arbejdsopgaver. På kurset går vi i dybden med tre hovedtemaer, kontaktlærerens rolle, kontaktlæreren som observatør og kontaktlæreren som vejleder.

Det faglige indhold

Der vil være fokus på de brede rammer for arbejdet og på udvikling af konkrete redskaber til håndtering af kontaktlærerarbejdets problemstillinger. Professor, Tron Inglar (almen pædagogik og pædagogiske fag ved Høgskolen i Oslo og Akershus) vil være gæstelærer på kursets sidste dag, der har fokus på vejlednings- og samtaleteknikker.

Det får du ud af kurset

Du får styrket din rolle som kontaktlærer i dit vigtige, daglige arbejde, og dermed bidrage til øget læring, trivsel og gennemførelse.

Målgruppe

Kontaktlærere og undervisere på erhvervsskolerne.

Program


1. Dag, 3. maj kl. 09 - 15: Kontaktlærerens rolle
Hvordan kan kontaktlæreren forstå sin særlige rolle i forhold til elever og kollegaer i dagligdagen på skolen?

Denne dag vil sætte fokus på, hvordan man bedre kan komme til at forstå kernen i kontaktlærerens arbejde ud fra et udviklingsorienteret fokus. Vi stiller skarpt på udfordringer og dilemmaer, kernekompetencer og kloge greb ud fra ambitionen om at blive tydeligere på, hvordan den professionelle kontaktlærer arbejder bl.a. ved at definere feltet og diskutere, hvad der ligger inden for kontaktlærerens arbejdsområde, samt hvad der hører til på andre professionelles, fx socialrådgiverens eller psykologens.

2. Dag, 4. maj kl. 09 - 15: Kontaktlæreren som observatør
Hvordan kan kontaktlæreren 'se' sine elever og derved blive mere opmærksom på at spotte fagligt svage eller stærke elever? Elever som er socialt udfordrede i klassen? Eller elever som tumler med andre personlige problemer, der kan forstyrre elevens skolehverdag?

En del af lærerens arbejde, og særligt kontaktlærerens, består i at observere – dvs. ’at se’ på en bestemt måde. Der findes forskellige tilgange til det at observere samt forskellige tilgange til at forstå og analysere sine observationer. På denne dag kigger vi nærmere på, hvordan man kan arbejde med at observere sine elever mere systematisk og sætte det ind i en analytisk ramme, der kan hjælpe en til at støtte elevernes deltagelse i uddannelsen og dermed styrke inklusionen. Det systematiske arbejde gør det lettere at dele erfaringer med kollegaer og skabe et fælles afsæt for praksis.

3. Dag: 5. maj kl. 09 - 15: Kontaktlæreren som vejleder
Hvordan kan kontaktlæreren, igennem samtale med eleverne, skabe mulighed for at forstå elevernes aktuelle ståsted samt understøtte eleven i at sætte mål for sin videre udvikling?

Det er en af kontaktlærerens vigtigste opgaver jævnligt at afholde elevsamtaler, hvor den enkelte elevs udfordringer og behov står i centrum for samtalen. Denne dag sætter fokus på, hvordan man kan skabe rammerne for, at disse samtaler, har fokus på det vigtigste, og samtidig har et udviklingsrettet fokus. Igennem konkrete vejledningsteknikker kan læreren understøtte, at en sådan samtale kan finde sted og være en både positiv oplevelse og en produktiv kraft i elevernes læringsforløb.

Praktisk

Kurset foregår på Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, 2200 København N.

Kontakt

Fagligt ansvarlig

Anna Brodersen
5138 0282
ahbr@kp.dk

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold