Genveje


Ny Viden om erhvervsuddannelser 2019Ny Viden om erhvervsuddannelser 2019

Detaljeret program

Program - torsdag d. 28. februar 2019

Kl. 08.00 - 09.00
Ankomst og morgenmad 


Kl. 
09.00-09.15
Velkomst 
v/Henrik Hjorth, afdelingsleder i NCE 

Kl. 09.15-10.15 Har vi fået bedre erhvervsuddannelser? 
v/Ole Heinager, formand for DEG-L og direktør NEXT Uddannelse København.

Ole Heinager åbner konferencen med at adressere overskriften - har vi fået bedre erhvervsuddannelser? - set fra DEG-formandens stol. Han vil desuden forholde sig til den seneste aftale "Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden". Afslutningsvis vil han give nogle perspektiver på erhvervsskolernes situation og give nogle konkrete anbefalinger til Christiansborg. 

Kl. 10.15-10.45 Årets DEP-opgave 
 v/Tommy Ahlers, uddannelses- og forskningsminister

Som traditionen efterhånden foreskriver præmieres de tre bedste afgangsprojekter fra Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik på årets NVE-konference. Vinderne udvælges blandt afgangsprojekter fra alle dele af landet og afspejler dermed mangfoldigheden blandt projekterne fra 2018. Afgangsprojekterne er illustrative billeder på lærerarbejdet på landets erhvervsskoler, og hvert projekt udmærker sig blandt andet ved deres indsigtsfulde analyser af de problemstillinger og udviklingsmuligheder, der er rundt omkring på erhvervsskolerne. Læs mere om Årets DEP-opgave på www.depopgave.dk, hvor du også kan finde de nominerede afgangsprojekter. 

Kl. 10.45-11.15 Kaffe og mulighed for netværk
Kl. 11.15-12.45

Dialogforum

1. Teknologi og læring
v/ Anne Katrine Kamstrup, konsulent, EVA; Bettina Rasmussen, underviser, SOSU H; Niels Henrik Helms, docent, NCE

I dette dialogforum sætter vi fokus på, hvordan teknologi og læring kan tænkes sammen i erhvervsuddannelserne - ud fra et fagfagligt og et pædagogisk perspektiv. Niels Henrik Helms fra NCE vil fortælle om muligheder for at anvende teknologi i et uddannelse/industri 4.0 perspektiv, Anne Katrine Kamstrup (EVA) vil fortælle om resultaterne af en behovsanalyse af, hvilke almene digitale kompetencer, der er behov for i erhvervsuddannelserne. Der vil også være eksempler på, hvordan disse ideer og resultater kan omsættes i praksis på en konkret erhvervsskole. 

2. Praktik 
v/ Michael Dyrehave, uddannelseschef, ZBC; Helga Schmidt Chemnitz, faglærer, EUC Nordvestsjælland; René Nordin Bloch, lektor, NCE

Inden for bygningsmaleruddannelsen har man i en del år arbejdet med at forbedre samarbejdet mellem skolen og praktikvirksomhederne. Et kernepunkt i dette samarbejde er Praktikum med møder mellem skole og virksomhed, elevhåndbog og ikke mindst praktikumforløb mellem hvert hovedforløb og hver praktik. En virksomhedsrepræsentant, en faglærer og en uddannelseschef giver hvert deres bud på, hvordan samarbejdet fungerer, og hvad andre brancher kan få ud af noget tilsvarende.

3. Overgange 
v/ Charlotte Bisbjerg Nielsen, udviklingschef, EUC Nord; Kristian Holme Andersen, uddannelsesleder, EUC Nord; Anita Husth Fassov, folkeskolelærer, Frederikshavn Kommune; Geert Allermand, lektor, NCE

En af mulighederne for at få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse er at styrke samarbejdet mellem folkeskoler og erhvervsskoler. Kommunernes Landsforening har afviklet et pilotprojekt, hvor folkeskolelærere har udviklet undervisningsforløb, der på forskellige måder viser, hvordan det er at arbejde inden for fagene på erhvervsuddannelserne. En repræsentant for en folkeskole, en erhvervsskolelærer og en erhvervsskoleleder vil fortælle om udbyttet af projektet. 

Kl. 12.45-13.45 Frokost
 
Kl. 13.45-15.30

Markedspladsen 
På årets NVE-konference afholdes for første gang det, vi kalder en markedsplads. Markedspladsen er et sted, hvor fjorten udvalgte og aktuelle projekter får mulighed for at dele deres viden med konferencens deltagere. Konceptet hviler på ønsket om at styrke sektorens fælles vidensopsamling og -spredning, og giver deltagere såvel som projekterne mulighed for at debattere og sparre med hinanden om den nyeste viden inden for det erhvervspædagogiske område. 

Der bliver serveret kaffe og kage i løbet af markedspladsen. 

Se detaljeret beskrivelse af indslag på markedspladsen her
Kl. 15.30-16.00 Opsamling på dagen 
v/ Henrik Hjorth, afdelingsleder, NCE 
Kl. 16.00 Praxis byder på et glas vin i foyeren

Kl. 17.45

Afgang til middag på Hotel- og Restaurantskolen

Vi flytter i år middagen ud af huset - til Hotel- og Restaurantskolen, der vil servere en lækker middag for os og fortælle lidt om, hvad de går og laver på skolen. 


Program - fredag d. 1. marts 2019

Kl. 08.00-09.00 Ankomst og morgenmad 
Kl. 09.00-09.30

Fremtidens erhvervsuddannelser 
v/Signe Tychsen Philip, kontorchef, Undervisningsministeriet 

Dette oplæg åbner for dagens diskussion: hvad har fremtiden i vente for erhvervsuddannelserne med udgangspunkt i den seneste aftale 'Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden'? 

Kl. 09.30-10.45

Paneldebat: Hvad byder fremtiden på for erhvervsuddannelserne?
Paneldeltagere: Stina Vrang Elias, administrerende direktør DEA, Arnt Vestergaard Louw, lektor Cefu, Allan Kortnum, direktør Herningsholm Erhvervsskole. 

Vi står midt i store udfordringer for erhvervsuddannelserne. Uddanner vi overhovedet de unge til at skabe ansvar for at udvikle fremtidens erhverv? Erhvervsuddannelserne tilbyder relevans og autenticitet, men taler alligevel ikke til store grupper af unge. Hvordan sætter vi fokus på udfordringerne uden at tale erhvervsuddannelsernes mange dygtige elever ned? Har vi brug for bedre ungdomsuddannelser og skal folkeskolen med ind i erhvervsuddannelsen? Eller skal vi i virkeligheden sætte erhvervsuddannelse på dagsordenen allerede i indskolingen? Spørgsmålene står i kø - og vi sætter sammen med vores panel fokus på dilemmaer og handlemuligheder. 

Afdelingsleder Henrik Hjorth, NCE, faciliterer debatten. 

Kl. 10.45-11.15 Kaffe og mulighed for netværk 

Kl. 11.15-12.45

Grænselæring mellem forskellige praksisfællesskaber 
v/ Etienne Wenger, læringsforsker 

Den schweizisk-amerikanske læringsforsker Etienne Wenger har været banebrydende i forhold til at forstå, hvordan vi lærer i læringsfællesskaber. Hvor vigtigt er det, at vi hører til? At vi kan følge læringsbaner? At vi kan blive til nogen, fx faglært? Og, at det er i den proces med at forme vores faglige identitet, vores professionalitet, at vi udvikler vores kompetence. 

I dette oplæg tager Wenger fat på, hvad der sker i transformationerne mellem forskellige læringsfællesskaber, som fx skole og virksomhed. 

Oplægget forgår på engelsk. 

Kl. 12.15-12.30 Tak for i år 
v/ Henrik Hjorth, afdelingsleder, NCE
Kl. 12.30  Frokost

Praktiske informationer

Pris 
Prisen for hele konferencen er 1.995 kr. ekskl. moms. Det er muligt at tilmelde sig en enkelt dag. Studerende på Diplomuddannelsen for erhvervspædagogik får rabat. 

Der er mulighed for at deltage i en fælles middag d. 28. februar på Hotel- og Restaurantskolen. Middagen skal tilkøbes. Læs mere på tilmeldingssiden

Sted
Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, København SV. 

Tilmelding
Tilmeld dig her

Tilmeldingsfristen er d. 15. februar 2019. 

Kontakt

Christina Hartmann Nielsen, NCE
Tlf.: 5138 0381 
chhn@kp.dk