Genveje


NVE-konferencen 2018NVE-konferencen 2018

Nationalt Center for Erhvervspædagogik afholder igen i år konferencen Ny Viden om Erhvervsuddannelser (NVE).


Der vil igennem forskellige talkshops, oplæg og dialogfora være fokus på, hvordan der arbejdes på nye, kreative og innovative måder ude i praksis. Vi vil dykke ned i nogle af de nye videnscentre og gå i dialog om muligheder og udfordringer. Se beskrivelse af de talkshops, der vil være på konferencen her. 


 

Program - torsdag d. 1. marts 2018 

Kl.
09.00
Ankomst og morgenmad 


Kl. 
09.30
Velkommen 
v/Afdelingsleder Henrik Hjort, Nationalt Center for Erhvervspædagogik  

Kl. 09.45  Når kreativitet bliver til innovation
v/Professor Lene Tanggard, Aalborg Universitet 

På basis af en række undersøgelser inden for erhvervsuddannelser og i industrien vil Lene i sit oplæg stille skarpt på, hvad kreativitet er, og hvad kreativitet kan være i den kontekst. Hvordan bliver kreativitet til innovation, hvorfor og hvordan spiller de faglærte en rolle i relation til lige præcis overgangen fra kreativitet til innovation. I hvilke dele af innovationsprocessen spiller de faglærte en særlig stor betydning? 

Kl. 10.30 Årets DEP-opgave 
 v/Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind

Vanen tro præmieres de tre bedste afgangsprojekter fra Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik på årets NVE-konference. 

Vinderne udvælges blandt afgangsprojekter fra alle dele af landet og afspejler dermed mangfoldigheden blandt projekterne fra 2017. Projekterne repræsenterer på hver deres måde indsigtsfulde teoretiske analyser samt refleksioner over udfordringer i og perspektiver på fornyelse af lærerarbejdet, og giver alle et illustrativ indblik i lærerarbejdet ude på erhvervsuddannelserne. 

Kl. 11.00 Kaffe med på vejen til talkshoplokalerne 
Kl. 11.15 Talkshops
1. Kan aktions/hjelm-kameraer støtte værkstedsaktiviteterne på erhvervsskolen? 
2. Aktiv læring, refleksion og teknologi skaber eksperimenterende undervisning
3. Kan employability hos faglærte i industrien fremmes gennem en udvikling af virksomhedspraktikken? 
4. Bredde og dybde i talentspor undervisningen 
5. Videobaserede metoder som katalysator for refleksions-, lærings- og samarbejdsprocesser
6. Kulturforandring på TECH College - mellem tradition og fornyelse 

Kl. 12.45 Frokost
 
Kl. 13.45 Fagre nye faglighed - Erhvervsskolerne i et fremtidsperspektiv 
v/Adm. Direktør og medstifter Mads Thimmer, Innovation Lab 

Kravene til fremtidens faglærte er under kraftig omvæltning, som automatisering og digitalisering skyller gennem industrier og sektorer. Det skal erhvervsskolerne allerede nu til at omstille sig til. Det er på erhvervsskolerne, at den mest reelle, erhvervsrettede fremtidsforskning skal finde sted - som indsigt i fremtidens nye fagvilkår omsat til forsøg, nye uddannelser og nye måder at drive læring på. Mads Thimmer arbejder til daglig i ind- og udland med de nye vilkår for fremtidens fag og organisationer og har arbejdet i dybden med erhvervsskoleområdet for både DEG og EUC Nordvest.

Kl. 14.30 Kaffepause 

Kl. 15.00 Fagligt entreprenørskab i erhvervsuddannelserne - som brobygger mellem oplæring i traditioner og læring i fornyelse v/Lektor, Dorrit Sørensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik.

Det, at lærere på erhvervsuddannelser praktiserer en kontekstnær didaktik, hvor entreprenørskab er indlejret i fag og fagidentitet, gør, at eleverne aktivt sætter retning for deres fag og motiveres ved, at deres idéer og aktive handlen skaber værdi i virkeligheden. Ny forskning viser, at elever fra GF1 til svendeprøve - og de elever, der har faglige udfordringer - motiveres og engageres, når der gøres op med den traditionelle undervisningsform og i stedet fokuseres på en mere eksperimenterende og intensiv undervisningsform, hvor det er eleverne, der sætter retningen. 

Kl. 15.45 Tak for i dag 
v/Afdelingsleder Henrik Hjort, NCE 

Kl. 16.00 Praxis byder på hvidvin i foyeren 

Kl. 18.00  Middag 

Program - fredag d. 2. marts 2018

Kl. 09.00 Velkommen
v/Afdelingsleder Henrik Hjorth, NCE
Kl. 09.15 Videnscentrene på erhvervsuddannelserne - muligheder og udfordringer 
v/Departementschef Jesper Fisker, UVM og direktør Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler og Gymnasier

Debat om visioner, muligheder og udfordringer ved de nye videnscentre på erhvervsuddannelserne. 

Debatten faciliteres af institutchef Henrik Vinter Odgaard, Metropol. 

Kl. 
10.15
Kaffepause 

Kl. 10.30 Dialogforum 
Vi afholder i år fire dialogfora med udgangspunkt i fire konkrete videnscentre. Hvert forum har på baggrund af korte oplæg fokus på muligheder og udfordringer ved etableringen af videnscentrene. I dialogforummet gennemføres en udviklingsorienteret dialog med afsæt i det konkrete fagområde, som centret dækker. 

1. Automation og Robotteknologi
2. Velfærdsteknologi
3. Håndværk - bæredygtighed, klimarenovering og byggeri
4. Digital Handel 

Kl. 12:00 Ny Viden om Erhvervsuddannelser 
v/Afdelingsleder Henrik Hjort, lektor Marianne Riis og lektor Peder Hjorth Madsen, Metropol/NCE 

National Center for Erhvervspædagogik har i en årrække været i gang med at udvikle et forskningsmiljø inden for erhvervspædagogikken. I konferencens sidste oplæg fremlægges de foreløbige resultater fra både forsknings- og udviklingsprojekter samt visionen for NCE i 2018 og frem. 

Kl. 12.45 Frokost To go 

Praktiske informationer

Tid: D. 1. og 2. marts 2018
Sted: DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København 
Pris: Priserne fremgår i nedenstående tabel alt afhængig om man deltager en eller begge dage, og om man ønsker forplejning eller ej. 

Første dag Begge dage
Inkl. middag - 2.399,- Inkl. middag - 3.199,- 
Ekskl. middag - 2.159,-  Ekskl. middag - 2.959,- 

Alle priser er ekskl. moms 

​Tilmeldingsfristen er torsdag d. 22. februar 2018 kl. 15:00