Genveje


Målrettet kompetenceudvikling til jeres skoleMålrettet kompetenceudvikling til jeres skole

- Lige når og hvor det passer jer

Efter- og videreuddannelse behøver ikke altid foregå ved, at I møder op i et undervisningslokale og bliver undervist med afsæt i et fastsat pensum på en fastsat dato. Vi vil på Metropol rigtig gerne samarbejde med jer om at opnå
størst mulig fleksibilitet og sammentænkning med jeres egen praksis. Fordi det både er det bedste for jer, kan betale sig ressourcemæssigt, det er det letteste at koordinere, men mest fordi vi tror på, at det har den største effekt for udviklingen af jeres praksis.

Lige når og hvor det passer jer

Vi afholder gerne et af vores uddannelsesforløb fra kataloget – korte som lange − udelukkende for dig og dine kolleger.
Vi afholder det, når det passer jer, og hvor det passer jer. Slå jer eventuelt sammen med naboskolen eller andre skoler eller institutioner.

Indholdet vil være som beskrevet i kataloget, men vi har stor mulighed for at tilpasse cases og problemstillinger i undervisningen til jeres virkelighed.
Ligesom I får rig lejlighed til at netværke og erfaringsudveksle med hinanden. Når I på skolen får et fælles kompetenceløft, kan I bedre understøtte hinanden i at skabe en ønsket
udvikling og i fællesskab nå frem til en konstruktiv forandring, der også lever, efter at forløbet er afsluttet.

Endelig kan der være økonomiske fordele, hvis I vælger at få afholdt et uddannelsesforløb hos jer. At én eller to undervisere kommer til jer er oftest
nemmere og billigere, end at I skal komme til os. Desuden har I muligheden for selv at finde undervisningslokaler, forplejning og et tidspunkt, som passer jer.

Skræddersyet kompetenceudvikling

Står I med et helt konkret behov for kompetenceudvikling, kan det være attraktivt at løse det med et skræddersyet kompetenceudviklingsforløb.
Her udvikler vi indholdet i tæt samarbejde med jer, så det kun rummer de elementer, metoder og cases, I ønsker.
Det kan være dele fra vores forskellige, eksisterende uddannelsestilbud,der sættes sammen på en ny måde, eller også kan vi nyudvikle uddannelsesindholdet
for at møde netop jeres behov. Forberedelsesfasen er lidt mere krævende, men omvendt sikrer I jer et forløb med målrettet kompetenceudvikling, som understøtter jer
i at nå jeres mål. Et kompetenceløft,der vil danne afsæt for det pædagogiske arbejde på jeres skole langt ind i fremtiden.

Vi har rigtig gode erfaringer med at samarbejde med enkelte skoler og kommuner i forbindelse med de konkrete udfordringer, I står over for i hverdagen. For eksempel i forbindelse
med inklusionsarbejdet eller med implementering af it i alle fag. Vi kan sammen med jer tilrettelægge målrettede forløb, som tager udgangspunkt i jeres lokale praksis. Vi begynder
samarbejdet med udgangspunkt i jeres ønsker og vores erfaringer med at aftale: Hvor, hvordan og hvornår vi skal bidrage til jeres udviklingsproces.

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk