Genveje


Bæredygtig undervisning på erhvervsuddannelserBæredygtig undervisning på erhvervsuddannelser

Nyt online kursus: Bliv klogere på hvordan du kan arbejde med bæredygtighed i undervisningen.

Bæredygtighed er på vej til at blive en højt prioriteret del af undervisningen på erhvervsuddannelserne. Vi tilbyder nu et online kursus bestående af tre to-timers webinarer, som vil give dig som lærer eller leder forståelse for hvad bæredygtighed kan være, og hvordan du kan arbejde med bærdygtighed og grøn omstilling i undervisningen på erhvervsuddannelserne.

På kurset vil vi gå i dybden med tre hovedtemaer:  
1: Hvad er bærdygtighed og FNs verdensmål. 
2: Bæredygtighed i skole-undervisningen, med eksempler fra forskellige skolers arbejde med bæredygtighed.
3: Bæredygtighed i praktikken


Det faglige indhold

Der vil være fokus på hvordan du i din i undervisningen kan arbejde med bæredygtighed og hvordan skoler kan arbejde med bæredygtighed som del af deres strategi. Vi viser vej til hvordan erhvervsuddannelserne kan bidrage til en bæredygtig udvikling i de forskellige brancher eleverne uddannes til og hvordan bæredygtighed samtidig kan være med til at gøre erhvervsuddannelserne attraktive for unge, der er på vej til at træffe deres første uddannelsesvalg.

Det får du ud af kurset

Efter dette kursus har du:

  • Redskaber til at implementere bæredygtighed i din undervisning
  • Nye kompetencer til at tilrettelægge undervisning, der forbereder elever på ny kompleksitet
  • Erfaring med samarbejde via nettet på tværs af skoler

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere på erhvervsskoler, der har brug for kompetenceudvikling inden for bæredygtighed. Andre undervisere og praktikvejledere er også meget velkommen på kurset

Program

1. Dag. 
Hvad er bærdygtighed og FNs verdensmål?
Denne dag vil sætte fokus på FNs verdensmål som et eksempel på en forståelse af bæredygtighed. Desuden vil vi introducere til en forståelse af hvordan social, økonomisk og miljømæssig udvikling hænger sammen og har betydning for hvordan vi kan undgå et overforbruge af jordens ressourcer, der efterlader en regning til vores børn og generationerne efter dem. Yderligere vil vi diskutere nogle af de dilemmaer som arbejdet med bæredygtighed indeholder.

2. Dag.
Bæredygtighed i skole-undervisningen, med eksempler fra forskellige skolers arbejde med bæredygtighed.
Dette bliver en spændende dag hvor vi vil tydeliggøre forskellige didaktiske principper som undervisere kan inddrage i undervisningen, når der skal arbejdes med bæredygtighed. Her vil vi også fokusere på både elevernes og lærernes rolle når man sammen skal betræde ukendt land i sin undervisning. Undervejs vil du også blive præsenteret for forskellige eksempler fra forskellige erhvervsuddannelser.

3. Dag.
Bæredygtighed i praktikken
På denne dag vil vi se på hvordan elever og lærlinge har forskellige vilkår på forskellige praktiksteder når det kommer til at anvende og videreudvikle deres erfaringer med bæredyghed. Vi vil ligeså sætte fokus på hvordan du som lærere på en erhvervsuddannelse kan gøre det lettere for eleverne at komme til at anvende det de har lært om bæredygtighed når de er i praktikken. Du bliver dermed klædt på til at støtte elevernes mulighed for at være med til at styrke en bæredygtig udvikling i de brancher de er ved at uddanne sig til. 

Praktisk

Kurset afvikles online via Zoom eller som 1 dagskursus hos jer. Formen vil være en dialogbaseret undervisning kombineret med gruppearbejde. Der vil yderligere være tekster, der kan læses, og spørgsmål, der kan arbejdes med, mellem hvert webinar.

Kurset afvikles i samarbejde mellem Suna Christensen, forfatter til bogen “Bæredygtig Undervisning” og Jan Bisgaard forfatter til bogen “Praktikkens Didaktik”

Pris

Kurset er pt ikke udbudt til enkeltpersoner, men kan tilkøbes som en skræddersyet forløb. Prisen vil derfor afhænge af det aftalte forløb, antallet af deltagere m.m.

Kontakt 

Har du spørgsmål om kurset kontakt venligst

Jan Bisgaard
jabi@kp.dk 
51 38 04 88

Skræddersy kurset

Vi kan skræddersy kurset til dig og din skole - kontakt os for at høre nærmere.

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til tilmelding eller hvis du har brug for yderligere information.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / kursus@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00