Genveje


Synlig læring i idræt

På kurset arbejder vi med at omsætte forenklede Fælles Mål til års-, forløbs- og lektionsplaner. Vi arbejder både i teori og praksis med eksempler på, hvordan du kan udvælge og tilpasse indhold og aktiviteter, så de passer til læringsmål. 

Fx introducerer vi og afprøver forskellige former for organisering i form af varierede undervisnings- og læringsformer til idrætsundervisningen. Endelig arbejder vi med tegn på læring og kriterier for målopfyldelse til alle kompetenceområder i faget.

De centrale temaer på dette kursus er:
  • planlægning
  • gennemførsel og
  • evaluering af målstyret idrætsundervisning.

Det får du ud af kurset

Når du har gennemført dette kursus, har du fået viden om og kan: 
  • bruge ”måltragten” til at opstille læringsmål i fagets tre kompetenceområder
  • udarbejde kort- og langsigtede planer med tilhørende læringsmål
  • kombinere læringsmål med relevante undervisnings- og læringsaktiviteter, dvs. eksemplarisk idrætsligt indhold som kan opfylde kompetencemål
  • opstille tegn på læring og bruge dem i undervisningen til at fremme alle elevernes læring og udvikling
  • anvende forskellige former for organisering til at variere en alsidig idrætsundervisning med progression og differentiering
  • den nye afgangsprøve i faget.

Målgruppe 

Idrætslærere på mellemtrinnet og i udskolingen.

Form og forløb

På kurset arbejder vi med både teori og praksis ud fra en overordnet ramme om, hvad god idrætsundervisning er, og hvordan den kan bruges til at motivere eleverne i idrætsundervisningen og dermed også forberede dem til prøven i idræt. Vi tilstræber at integrere teori og vidensmål i den praktiske idrætsundervisning i modsætning til at lave egentlig teoriundervisning i idræt.

Pris

Pris afhænger af det specifikke forløb.
Kontakt os og hør nærmere

Afholdelsessted

Hele landet

Kontakt
Studieservice

Har du spørgsmål om
adgangskrav, tilmelding og optagelse:

evu@kp.dk

Tlf. 7248 7540
Mandag til torsdag
kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Betingelser

Afmelding skal ske senest 4 uger inden 1. kursus/konferencedag. 

Ved afmelding senere opkræves hele kursusgebyret. 

Ved afmelding kan I dog, efter aftale med Københavns Professionshøjskole, sende en anden deltager. 

Afmelding skal ske skriftligt til evu-kurser@kp.dk

Se vores privatlivspolitik

Skræddersy kurset

Vi kan skræddersy kurset til dig og din skole - kontakt os for at høre nærmere.

Kontakt

Fagligt indhold og undervisning
Lene Damgaard Jørgensen
Tlf.: 5138 0616
leda@phmetropol.dk