Genveje


Synlig læring og feedback

Vi ved fra forskningen, at det er vigtigt for elevernes læring, at de kender deres læringsmæssige udgangs­punkt, ved hvor de skal hen, og hvordan de kommer derhen. Løbende feedback mellem pædagoger/lærere og elever er en afgørende brik i denne sammenhæng, fordi den skaber mening med læringsforløbene for eleverne. 

På dette kursus vil vi beskæftige os med forskellige metoder og redskaber til skabe denne mening. 

Det får du ud af kurset

Når du har gennemført dette kursus, har og kan du: 
  • kendskab til og viden om synlig læring og feedback, som redskab til øget læringsudbytte
  • færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyret undervisning, herunder sætte mål for elevernes læring
  • tænke flersprogede elevers læringsforudsætninger ind i læringsmålsætningerne.

Målgruppe 

Lærere og pædagoger.

Form og forløb

Kurset er en blanding af oplæg, refleksion og gruppe­opgaver, som tager udgangspunkt i deltagernes praksis. Vi vil dykke ned i de centrale begreber, og der vil desuden være tid til at planlægge målstyrede lærings­forløb, hvor EMU-portalen vil være et vigtigt værktøj.

Pris

Pris afhænger af det specifikke forløb.
Kontakt os og hør nærmere

Afholdelsessted

Hele landet

Kontakt
Studieservice

Har du spørgsmål om
adgangskrav, tilmelding og optagelse:

evu@kp.dk

Tlf. 7248 7540
Mandag til torsdag
kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Betingelser

Afmelding skal ske senest 4 uger inden 1. kursus/konferencedag. 

Ved afmelding senere opkræves hele kursusgebyret. 

Ved afmelding kan I dog, efter aftale med Københavns Professionshøjskole, sende en anden deltager. 

Afmelding skal ske skriftligt til evu-kurser@kp.dk

Se vores privatlivspolitik

Skræddersy kurset

Vi kan skræddersy kurset til dig og din skole - kontakt os for at høre nærmere.

Kontakt

Fagligt indhold og undervisning
Lene Damgaard Jørgensen
Tlf.: 5138 0616
leda@phmetropol.dk