Genveje


Synlig læring og læringsmål i dansk som andetsprog

På kurset er der fokus på dansk som andetsprog med henblik på at synliggøre undervisningen med tydelige læringsmål og tegn på læring. 

Vi tager udgangspunkt i undervisning, som er tilrettelagt fx modtagerklasser eller fagundervisningen. 

Det faglige indhold

Der er lagt særligt vægt på at udfolde læringsmål i undervisningsforløb med faglig progression og undervisningsdifferentiering.

Undervisningen varierer mellem oplæg, erfaringsudveksling og opgaver til konkret planlægning af dansk som andetsprogsundervisning.  

Det får du ud af forløbet

  • Du bliver i stand til at planlægge og gennemføre læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog.
  • Du får kompetencer til at nedbryde læringsmål for undervisningsforløb.
  • Du bliver rustet til at omsætte læringsmål med udgangspunkt i den enkelte elevs samlede sproglige ressourcer. 
  • Du bliver i stand til at planlægge undervisning som leder mod læringsmål i dansk som andetsprog.

Målgruppe

Lærere der underviser i faget dansk som andetsprog.

Forudsætninger

Deltagerne behøver ikke at have erfaringer med læringsmålstyret undervisning på forhånd. 

Kurset er af tre dages varighed.

Pris

Pris afhænger af det specifikke forløb.
Kontakt os og hør nærmere

Kontakt
Studieservice

Har du spørgsmål om
adgangskrav, tilmelding og optagelse:

evu@kp.dk

Tlf. 7248 7540
Mandag til torsdag
kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Betingelser

Afmelding skal ske senest 4 uger inden 1. kursus/konferencedag. 

Ved afmelding senere opkræves hele kursusgebyret. 

Ved afmelding kan I dog, efter aftale med Københavns Professionshøjskole, sende en anden deltager. 

Afmelding skal ske skriftligt til evu-kurser@kp.dk

Se vores privatlivspolitik

Skræddersy kurset

Vi kan skræddersy kurset til dig og din skole - kontakt os for at høre nærmere.