Genveje


Forberedende grunduddannelse (FGU)Forberedende grunduddannelse (FGU)

Københavns Professionshøjskole tilbyder ansatte på FGU-institutionerne kompetenceforløb rettet mod lærere, vejledere og ledere. Vi stiller de bedste eksperter til rådighed, som i et tæt samspil med ansatte og elever understøtter udviklingen af en faglig kultur og institution.

Kontakt

Rasmus Kjær
T:+45 24296388
M: rask@kp.dk

Det er vores opgave gennem workshops og sparring at skabe grundlag for, at vi sammen med FGU-lærere, -vejledere og -ledere kan udvikle en ny institution og fagidentitet. Du kan læse om vores forskellige forløb og workshops her på siden. 
  

Kompetenceforløb for lærere, vejledere og ledere

Deltagerne arbejder på tværs af fagligheder og planlægger konkrete forløb, der skal sikre kvalitet og didaktisk udvikling i undervisningen, vejledningen og lederskabet. Der vil være mulighed for lokale tilpasninger, så kompetenceforløbet er skræddersyet til den enkelte institution.

 


--- nyt fra Laura----