Genveje


Forberedende grunduddannelse (FGU)Forberedende grunduddannelse (FGU)

Københavns Professionshøjskole tilbyder ansatte på FGU-institutionerne kompetenceforløb rettet mod lærere, vejledere og ledere. Vi stiller de bedste eksperter til rådighed, som i et tæt samspil med ansatte og elever understøtter udviklingen af en faglig kultur og institution.

Nyt! Temaforløb for FGU-ledere og lærere i 2020-22 er nu klar. Find beskrivelser af forløbene i menuen.

For yderligere information: 

Rasmus Kjær, videreuddannelsesleder 
T:+45 24296388
M: rask@kp.dk

Det er vores opgave gennem workshops og sparring at skabe grundlag for, at vi sammen med FGU-lærere, -vejledere og -ledere kan udvikle en ny institution og fagidentitet. Du kan læse om vores forskellige forløb og workshops her på siden*.
  

Kompetenceforløb for lærere, vejledere og ledere

Deltagerne arbejder på tværs af fagligheder og planlægger konkrete forløb, der skal sikre kvalitet og didaktisk udvikling i undervisningen, vejledningen og lederskabet. Der vil være mulighed for lokale tilpasninger, så kompetenceforløbet er skræddersyet til den enkelte institution.

*Kompetenceforløbene er udarbejdet i et fælles samarbejde mellem landets professionshøjskoler og STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet).