Genveje


20192019

Københavns Professionshøjskole udbyder særlige kompetenceforløb for FGU-lærere, der består af fem hele dage: tre dage med workshops og to opsamlingsdage.

Workshop 1 (1. dag) 

Vi fokuserer på de didaktiske principper for FGU. Lærerne opnår indsigt i principperne ved hjælp af øvelser, opgaver og refleksioner på dagen. 

Workshop 2 (2. dag)

Vi sættes fokus på mere detaljeret planlægning af helhedsorienteret, praksisbaseret, differentieret undervisning. 

Mellem workshop 2 og 3 

Lærerne arbejder med den fælles udvikling af undervisningsforløb i teams og beskriver deres planer og forløb i fælles skabeloner.

Workshop 3 (3. dag)

I får indsigt i prøveformerne på FGU og ordblindevenlig undervisning med strategisk brug af kompenserende læse- og skriveteknologi. Ydermere arbejder I videre med at udvikle undervisningsforløb i jeres teams. 

Efter de tre workshops

Lærerne afprøver de udviklede undervisningsforløb i ca. to måneder.  I denne periode observerer lærerne hinandens undervisning, og Københavns Professionshøjskoles undervisere besøger de enkelte lærerteams i deres praksis og observerer undervisningen med afsæt i konkrete observations- og udviklingsmål. 

Fælles opsamlingsdage (4. – 5. dag)

Som afslutning på kompetenceforløbet faciliterer Københavns Professionshøjskole to fælles opsamlingsdage (4. – 5. dag), hvor vi sammen med lærere og ledere i fællesskab evaluerer de udviklede og afprøvede forløb med henblik på at skabe en fælles didaktisk praksis og en teamorganisatorisk ramme for FGU-lærernes undervisning. 

Skriv til vores kontaktperson for flere informationer:

Rasmus Kjær, videreuddannelsesleder
Telefon: 24296388
Mail: rask@kp.dk