Genveje


LedereLedere

Fra 2020 til og med 2022 udbyder de 6 professionshøjskoler et samlet kompetenceudviklingsforløb for alle FGU-ledere. Lederteamet og lederne vil i forløbet have fokus på at udvikle konkrete processer og strukturer, som kan anvendes direkte i etableringsarbejdet.

Tilmelding Hold 1
Tilmelding Hold 2 
(Se nederst om tilmelding)

Forløbet er rettet mod ledelsesgrupperne på alle FGU-institutioner - institutionsledere, afdelingsledere, administrative ledere og pædagogiske ledere.

Mål for temaforløb 2020-2022 understøtter den enkelte institutions samlede ledelsesgruppe i: 

  • At videreudvikle og forankre skolens pædagogiske og didaktiske ståsted i samarbejde med lærergruppen med udgangspunkt FGU institutionens didaktiske grundlag.
  • At videreudvikle FGU skolernes arbejde med at skabe én fælles skolekultur og et godt samarbejde mellem medarbejdere og lærere med forskellig baggrund og kompetencer, så værdien af samarbejde står tydeligt, og så alles kompetencer bringes bedst muligt i spil.
  • At sikre og opretholde en effektiv drift af FGU-institutionerne i balancen mellem de administrative, økonomiske og bygningsmæssige udfordringer, kombineret med didaktiske, personalemæssige og lovgivningsmæssige udfordringer.
  • At videreudvikle et uddannelses- og læringsmiljø for eleverne, baseret på tydelige rammer og tryghed og med mulighed for at rumme og udfordre forskellige elevudfordringer.
  • At udbygge et konstruktivt og dynamisk samspil med bestyrelse, interessenter og strategiske samarbejdspartnere, herunder den kommunale ungeindsats, det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Dette er med fokus på at bidrage til en koordineret og sammenhængende indsats for målgruppen.

Ledelsesudviklingsforløbet er bygget op omkring 2 grundelementer:

En til to årlige lederworkshops for ledelsesteamet på den enkelte FGU-institution og to årlige regionale lederseminarer på to dage for hele lederteams. Lederseminarerne tager afsæt i et landsdækkende fælles indhold, men tager selvfølgelig afsæt i det, der er aktuelt for de deltagende institutioner.

Om tilmelding

Hvis I ønsker at deltage på tværs af de to hold-datoer, kan det bemærkes i skrivefeltet. Desværre bliver I nødt til at tilmelde jer et af holdene, da det ellers vil give udfordringer med faktureringen.


For yderligere information: 

Rasmus Kjær, videreuddannelsesleder 
Tlf.: +45 24296388 
Mail: rask@kp.dk