Genveje


Kompetenceudvikling for lærere og ledere på FGU-institutionerKompetenceudvikling for lærere og ledere på FGU-institutioner

Få redskaberne til at samarbejde på tværs om udvikling, planlægning og gennemførelse af din undervisning på din nye arbejdsplads.

Kompetenceforløbet sikrer gennem workshop, observation og sparring en ensartet tilgang i FGU-lærernes og lederes forståelse af pædagogik og didaktik i FGU.  Forløbet understøtter, at lærere og ledere får udviklet helhedsorienterede undervisningsforløb, en FGU-læreridentitet og en fælles faglig kultur.

Det faglige indhold
Vi arbejder med didaktiske metoder og planlægningsformer ift. at skabe en ny faglig kultur og institution. Deltagerne arbejder på tværs af fagligheder og planlægger konkrete forløb, der skal sikre kvalitet og didaktisk udvikling i undervisningen. Der vil være mulighed for lokale tilpasninger, så forløbet bedst muligt kobler sig til den enkelte institutions etableringsproces.

Udbytte
Efter forløbet vil du have arbejdet med:

  • Brug af fælles didaktiske principper i undervisningen
  • Udvikling af undervisningsforløb i teams
  • Prøveformerne på FGU-institutionerne 
  • Praksisbaseret undervisning for ordblinde med brug af kompenserende læse- og skriveteknologi 
  • Planlægning af helhedsorienteret, praksisbaseret og differentieret undervisning ift. din elever
  • Udvikling af din undervisning - gennem observationer, feed back og fællesopsamlingsdage
Målgruppe

Det institutionsrettede kompetenceforløb i efteråret 2019 er for alle FGU-institutionens pædagogiske medarbejdere og ledere. 

Kontakt os for yderligere oplysninger.

Kontakt
Rasmus Kjær
Tlf.:+45 24296388
rask@kp.dk


--- nyt fra Laura----