Genveje


Kontanthjælpsloft, integrationsydelse og 225-timers regelKontanthjælpsloft, integrationsydelse og 225-timers regel

Bliv klogere på de nye kontanthjælpsregler og 225-timers reglen med dette kursus hos Metropol

Den 1. oktober 2016 trådte de nye kontanthjælpsregler om kontanthjælpsloft og 225-timer-reglen i kraft. Kommuner og interesseorganisationer har påpeget, at reglerne er komplekse for både borgere, myndigheder og socialarbejdere. Det stiller derfor store krav til beskæftigelses- og socialarbejdere, der skal yde hjælp og rådgivning i forhold til det nye regelsæt.

Det faglige indhold

På kurset bliver forskellige aspekter af de nye regler gennemgået, og du bliver sat ind i juridiske forhold, der er relevante for dit daglige arbejde. Vi gennemgår:

  • Indhold og betydning af de nye kontanthjælpsregler
  • Rådgivning i forhold til formidlingen af reglerne til de berørte borgere
  • Praksiseksempler på beskæftigelsesindsatser og forebyggelse

Program for kurset

 8:30  Ankomst og morgenkaffe

 9:00 Gennemgang af de nye regler vedr. 225 timer og kontanthjælpsloftet, herunder hvem der er omfattet v. jurist, Susanne Wiederquist 

 9:30 Arbejde med forskellige cases i forhold til hvad reglerne kommer til at betyde 

 10:15 Opsamling på cases i plenum og besvarelse af spørgsmål v. jurist Susanne Wiederquist

 10:45 Hvem er målgruppen – hvad ved vi om dem - og hvad ved vi der virker v. uddannelseskonsulent Lars Preisler

 11:00 Integrationsydelsen – indhold og konsekvens v. jurist Susanne Wiederquist

 11:30 Frokost

 12:15 Hvor findes der småjobs og øvrige jobåbninger v. Maria Bødker Boje, Centerchef Jobcenter København - Center for Jobindsats

 12:45 Eksempler på hvordan det kan gøres v. Geske Nyholm, INCITA

 13:15 Erfaringsudvekling i smågrupper om hvor der findes jobåbninger

 13:40 Kaffepause

 14:00 Formidling af de centrale elementer i lovændringerne over for borgerne, v. jurist, Susanne Wiederquist

 14:20 Hvordan motiverer vi borgerne til at finde og søge jobs v. lektor Louise Hansen

 14:40 Arbejde med italesættelse og motivation

 15:15 Opsamling på kursusdagen og tak for i dag v. Metropol


Det får du ud af kurset

På kurset bliver du indført i de nye kontanthjælpsregler, og du får viden om, hvordan du kan støtte, rådgive og vejlede de borgere, du er i kontakt med, så de får den nødvendige hjælp til at finde mulige arbejdsgivere og søge job, og dermed undgår økonomiske konsekvenser af de nye regler.

Du får en juridisk gennemgang af de nye regler og bliver efterfølgende præsenteret for praksiseksempler på åbninger i forhold til forskellige beskæftigelsestyper og kortvarige job. Samtidig får du mulighed for at ide- og erfaringsudveksle med de øvrige kursister.

Målgruppe

Kurset henvender sig til socialarbejdere og interesseorganisationer, der i forskellig sammenhæng er i kontakt med kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af de nye kontanthjælpsregler. Det kan fx være krisecentre, botilbud eller herberg.

Kontakt

Fagligt indhold og undervisning
Ole Mølholm Jensen
Tlf.: 24296415
omje@kp.dk

Kontakt

Administration
Tina Myken
Tlf.: 2429 6534
timy@kp.dk

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold