Genveje


Reformer på det sociale områdeReformer på det sociale område

Reform af fleksjob og førtidspension.

Reformen om fleksjob og førtidspension blev vedtaget den 19. december 2012 og trådte i kraft den 1. januar 2013. Efter de nye regler er adgangen til førtidspension blevet begrænset, og fleksjobordningen er kommet til at omfatte personer med en meget begrænset arbejdsevne, ligesom lønfastsættelsen i fleksjob er blevet ændret.

Centrale elementer i reformen er bl.a.:

  • at der som udgangspunkt kun er adgang til førtidspension for personer over 40 år
  • at fleksjob som udgangspunkt er midlertidige, samt at der skal sondres mellem personer under og over 40 år
  • at en person i fleksjob modtager løn samt fleksløntilskud 
  • at fleksjob på hidtidig arbejdsplads forudsætter mindst 12 måneders ansættelse efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår
  • at der kan iværksættes individuelle ressourceforløb
  • at en person i ressourceforløb modtager ressourceforløbsydelse
  • at der er indført rehabiliteringsplaner (en forberedende del og en indsatsdel)
  • at der oprettes rehabiliteringsteam i kommunerne, som skal behandle sager og afgive indstillinger om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension
  • at en sundhedskoordinator skal repræsentere regionens kliniske funktion i de kommunale rehabiliteringsteam
  • at kommunale lægekonsulenter ikke kan anvendes ved behandling af sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension

Anbefalet varighed

1 dag.

Underviser

Cand. jur., MMCR, Jannie Dyring. Jannie Dyring har en lang erfaring indenfor social- og beskæftigelsesområdet, herunder fra organisationsverdenen, centraladministrationen, uddannelsessektoren, og egen rådgivnings-, konsulent- og kursusvirksomhed.

Pris

Kurset afholdes af og på arbejdspladsen eller ved nærmere aftale af og hos Metropol

Pris eksempel
1 dags kursus for 15 medarbejdere, afholdes på arbejdspladsen: DKK 16.000,- ekskl. moms
Kun 1.066,- ekskl. moms pr. person

Kontakt

Fagligt indhold og undervisning
Ole Mølholm Jensen
Tlf.: 24296415
omje@kp.dk