Genveje


Børnesamtale og det gode forældresamarbejde på børnehandicap­områdetBørnesamtale og det gode forældresamarbejde på børnehandicap­området

Få styrket dine faglige kompetencer ift. at inddrage børn og unge med handicap i sagsbehandlingen samt styrke samarbejdsrelationerne til forældrene

Kurset er udviklet i et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og Center for hjerneskade 

Det faglige indhold

Kurset strækker sig over fire dage, fordelt på 3 gange. Du øver dig mellem modulerne på udvalgte fokusområder. Kurset veksler mellem teoretiske oplæg, refleksion og samtale, videoklip, øvelser og træning med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer fra praksis og behov. 

Dag 1: Inddragelse af barnets perspektiver - en central opgave med mange dilemmaer 
 • Forskellige formål med den professionelles samtale med barnet
 • Den udviklingsstøttende samtale - et perspektiv i alle samtaler 
 • Etiske og faglige overvejelser ved inddragelse af børn og unge 
 • Selve samtalen: forberedelse, gennemførelse og afslutning 
 • Den professionelles andel i processen som den udfolder sig i samtalen 
Dag 2: Inddragelse af børn og unge med kommunikative og kognitive funktionsnedsættelser 
 • Særlige opmærksomhedspunkter ved inddragelse af børn og unge med kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser fx børn med multiple handicaps, mental retarderede og børn indenfor autismespektrum forstyrrelser. 
 • Hvori består de kognitive og kommunikative vanskeligheder, hvorledes imødegår man dem, og hvordan sikrer man sig informationer, når barnet på grund af sit handicap ikke kan deltage i en egentlig samtale. 
 • Introduktion til redskaber og metoder, der kan benyttes ift. at kunne gennemføre børnesamtalen
Dag 3: Træning i afholdelse af samtaler med børn med kommunikative og kognitive vanskeligheder
 • Træning i anvendelse af forskellige redskaber og metoder i forskellige samtaletyper, med særlig fokus på udvalgte dilemmaer i forhold til børn med kommunikative og kognitive vanskeligheder
 • Refleksioner over egne praksiserfaringer med afsæt i konkrete cases 
Dag 4: Det gode forældresamarbejde på børnehandicapområdet 
 • Hvilken betydning det kan have for en familie at få et barn med handicap
 • Naturlige og komplicerede sorgprocesser, der kan komme på afveje - benægtelse og vrede, og hvorledes dette kan blive kanaliseret indad eller udad 
 • Kontakten til det sociale system
 • Hvad man som professionel kan gøre for at hjælpe sig selv og hinanden til, at blive i det professionelle rum og understøtte et godt forældresamarbejde 

Det får du ud af kurset

Børnesamtalen - med særlig fokus på børn og unge med funktionsnedsættelser

Du får kvalificeret dine kompetencer til reel inddragelse af barnet i sagsbehandlingen. 

Kurset vil både give dig generel viden omkring børnesamtalen i et udviklingsstøttende perspektiv samt belyse kompleksiteten og udfordringerne i at afholde børnesamtale med børn og unge med kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser. 

Endvidere får du metoder til at gennemføre samtaler med forskellige formål og bruge den viden, der opnås gennem samtalen med barnet i den videre sagsbehandling. Kurset vil desuden sætte fokus på, hvilke kognitive kriterier, der skal opfyldes for at det giver mening, at gennemføre en børnesamtale med et svært funktionsnedsat barn. 

Det gode forældresamarbejde
Du får viden om, hvilke forhold, der kan påvirke samarbejdsrelationen i mødet med forældre til et barn med handicap. Opmærksomheden rettes mod de konsekvenser, det kan have for familielivet at få et barn med handicap, herunder de sorgprocesser, der kan udfolde sig. 

Derudover sætter kurset fokus på, hvordan forældrene oplever mødet med det sociale system og giver dig konkrete redskaber til, hvordan du kan medvirke til et godt forældresamarbejde. 

Undervisere

Cand.psyk, Hanne Ytting ansat på Center for hjerneskade, Neurocenter for Børn og unge 
Hanne Ytting er specialist og supervisor i børneneuropsykolog samt børnepsykologi og er tilknyttet VISOs specialistnetværk. Hanne er endvidere oprindeligt uddannet socialrådgiver med kendskab til myndighedsområdet. 

Hanne arbejder til dagligt med børn med funktionsnedsættelser, som har kognitive vanskeligheder og kommunikative funktionsnedsættelser fx børn med multiple handicaps, mental retarderede og børn indenfor autismespektrum forstyrrelser. Arbejdet består af konsultativ og rådgivende bistand til pædagogisk personale og myndighedspersoner. 

Cand.psyk, Lisbeth Rask lektor på Københavns Professionshøjskole, Institut for velfærdsfaglig efter- og videreuddannelse
Lisbeth Rask er specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi. Hun har mangeårig praksiserfaring med samtaler med børn og unge i mistrivsel, og har siden 2004 undervist indenfor området på socialrådgivergrunduddannelse og efter- og videreuddannelse, samt superviseret myndighedssagsbehandlere. 

Lisbeth Rask har forsket indenfor området og er forfatter og medforfatter til flere artikler og bøger bl.a. bogen ”Børnesamtalen: Inddragelse i barnets perspektiver – dilemmaer i myndighedssagsbehandlerens arbejde” (2011) og bogen ”Udviklingsstøttende samtaler med børn og unge i mistrivsel”.

Målgruppe

Myndighedsbehandlere, der arbejder med børn og unge med funktionsnedsættelser. 

Varighed

Kurset varer 4 dage og afvikles som 2+1+1 dage med interval 

Kontakt

Fagligt indhold og undervisning
Katrin Leicht Schnohr
Tlf.: 51380553
kals@kp.dk

Administration
Gitte Høegh Stærk
Tlf.: 51380427
gifr@kp.dk

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold