Genveje


BørnesamtalenBørnesamtalen

Få styrket dine faglige kompetencer ift. at inddrage børn og unge i sagsbehandlingen med et særlig fokus på det udviklingsstøttende perspektiv.

Formålet med kurset er, at du får kvalificeret dine kompetencer til reel inddragelse af barnet i sagsbehandlingen. Du vil herunder få uddybet din viden om formål og rammer for samtalen med barnet. Endvidere får du metoder til at gennemføre forskellige samtaletyper og bruger den viden, der opnås gennem samtalen med barnet i den videre sagsbehandling.

Kurset kan rekvireres. Kontakt os for at høre nærmere.

Det faglige indhold

Kurset er bygget op omkring følgende indhold:

  • Forskellige formål med den professionelles samtale med barnet
  • Den udviklingsstøttende samtale – et perspektiv i alle samtaler
  • Etiske og faglige overvejelser ved inddragelse af børn og unge
  • Selve samtalen: forberedelse, gennemførelse og afslutning
  • Metoder i samtalen
  • Dokumentation og det skriftlige sagsarbejde.

Det får du ud af kurset

Efter kurset vil du opleve en større faglig sikkerhed i forhold til at inddrage barnet i sagsbehandlingen og være bedre klædt på til at håndtere de mange dilemmaer.

Målgruppe

Socialrådgivere og andre medarbejdere i børne- familieafdelinger fx familiekonsulenter, familieplejekonsulenter og familieplejere

Forudsætninger

Det er en forudsætning at medarbejderen gennemfører samtaler med børn og unge i deres praksis. Kurset er både for nyuddannede og erfarne medarbejdere.

Undervisere

Birthe Elholm, Lektor, Institut for Socialt arbejde, Københavns Professionshøjskole

Varighed

Kurset varer 1 ½ dag. Dagene ligger med 2 ugers mellemrum. Mellem undervisningsdagene vil der være en mindre hjemmeopgave, der bliver fulgt op på den sidste dag.

Københavns Professionshøjskole kan understøtte både din individuelle og din organisations kollektive kompetenceudvikling.

Det er muligt at rekvirere kurset og skræddersy kurset til udvalgte medarbejdergrupper, således at det  imødekommer behovet i din organisation/kommune. Kontakt konsulent Anne Tandrup for nærmere information.

Kontakt

Fagligt indhold og undervisning
Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse
Tagensvej 18
2200 København N
Tlf: 72 48 75 00
phm_ive@kp.dk

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til tilmelding eller hvis du har brug for yderligere information.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / kursus@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00