Genveje


Det omsorgs­svigtede barnDet omsorgs­svigtede barn

Få mere viden om bl.a. omsorgssvigt, underretninger, børne- og forældresamtaler.

Hvordan kan du handle, hvis du mener et barn bliver omsorgssvigtet?

Målgruppe

Lærere, socialrådgivere, pædagoger – og andre der arbejder med børn i skolealderen.

Forudsætninger

Der kræves ikke særlige forudsætninger for at deltage – kun at du har erfaring med børn og unge i skolealderen.

Dit udbytte 

Det vil blive nemmere for dig at danne dig et overblik over et barns problemer og omverdenens handlemuligheder. Du kan bruge din nyerhvervede viden til at træffe beslutninger om at handle og rådgive i forhold til børn med problemer.

Indhold

De fleste, der arbejder med børn og unge, oplever, at det kan være svært at handle korrekt i forhold til børn, der har svære problemer. Hvor tæt skal man gå på barnet og forældrene? Måske er man utryg ved forældrenes eventuelle reaktion, hvis man går videre med en bekymring? Kan det komme til at gå ud over barnet? Risikerer man at miste barnets tillid? Hvad, hvis man tager fejl? Eller hvis forvaltningen ikke handler, som man regner med? Og hvordan er reglerne egentlig – må man f.eks. gå ind som bisidder i en sag? På dette kursus vil vi behandle disse spørgsmål og gennemgå den relevante børnefaglige og juridiske viden – med udgangspunkt i dine egne erfaringer.

Der vil ud fra barnets perspektiv være fokus på:

  • Omsorgssvigt – udviklingsforstyrrelser – indsatsmuligheder.
  • Underretningen – baggrund, formål, fremgangsmåde.
  • Barnet, forældrene, netværket, skolen/klubben, evt. plejefamilie- og forvaltningen.
  • Hvordan organiseres samarbejdet til gavn for barnet? Barnet, forældrene, netværket, skolen/klubben, evt. plejefamilie og forvaltningen.
  • Hvordan får man samarbejdet til at glide til nytte for barnet?
  • Handleplaner – mål og delmål – og de forskellige aktørers rolle.
  • Samtaler med børn og forældre – hvad er formålet og hvordan kan man gøre?

Vi vil gennemgå og diskutere relevante teorier – og sætte dem i relation til kursisternes praksis gennem konkret casearbejde. Formen skifter mellem oplæg, diskussion, gruppearbejde og konkrete opgaver med feedback.

Undervisere

Bente Boserup og Jette Wilhelmsen, Børns Vilkår

Idamarie Leth Svendsen, lektor Københavns Professionshøjskole, Socialrådgiveruddannelserne

Pris

Pris afhænger af det specifikke forløb.
Kontakt os og hør nærmere

Kontakt

Fagligt indhold og undervisning
Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse
Tagensvej 18
2200 København N
Tlf: 72 48 75 00
phm_ive@kp.dk