Genveje


ICS PraksiskursusICS Praksiskursus

Københavns Professionshøjskole, UCL, VIA og UC Syd udbyder et nationalt efteruddannelsesprogram i ICS, som en del af Socialstyrelsens Børnekatalog.

Efteruddannelsesprogrammet består af 3 forskellige kursustyper: 
  • ICS Praksiskursus, 5 dages varighed
  • ICS Videnskursus, Introduktion til ICS for myndighedssagsbehandlere, 1 dags varighed
  • ICS Videnskursus, Introduktion til ICS for almenområdet, 1 dags varighed

ICS er den socialfaglige ramme for DUBU, som er et it-system, der både kan understøtte den enkelte sagsbehandlers arbejdsproces og tilgodese behovet for at tilvejebringe ledelsesinformation. 

Det får du ud af kurset

Formålet med ICS er at understøtte en systematisk og helhedsorienteret vurdering af et barns eller en unges situation i forbindelse med kommunernes sagsbehandling. ICS er allerede implementeret i 91 kommuner.

Praksiskursets formål er at give myndighedsrådgivere, superbrugere og ledere redskaber og viden til at understøtte en ICS baseret sagsbehandlingsproces, der både er systematisk og af høj faglig kvalitet. På praksiskurset bliver jeres med arbejdere undervist ud fra nyeste viden om teoretiske perspektiver og forskningsmæssige resultater med relevans for såvel arbejdet med ICS som systematik for det helhedsorienterede arbejde med børn og unge og for succesfuld implementering.        

Det faglige indhold

Kurset starter ud med et formøde med ledelsen og repræsentanter for medarbejdergruppen. Vi anbefaler at superbrugerne deltager i dette møde. På baggrund af jeres behov og formål med Praksiskurset, vil det konkrete kursusforløb og kommunens implementeringsaktiviteter blive tilrettelagt før, under og efter kurset.        

Kurset er sammensat på følgende måde: 

  • 1 lederdag med fokus på identificering af kommunens konkrete udfordringer og målsætninger i forhold til ICS og udarbejdelse af implementeringsstrategi. Vi anbefaler at kommunens ICS superbrugere deltager på denne dag
  • 3 dages undervisning for myndighedssagsbehandlerne. Indholdet af disse dage består dels af nogle obligatoriske indholdselementer og dels af nogle indholdselementer, som I som kommune skal vælge i blandt. Hensigten med dette er at tilpasse indholdet i det samlede kursusforløb til jeres specifikke behov i forhold til yderligere kvalificering af arbejdet med ICS.
  • 1 ICS superbrugerdag med fokus på superbrugerens rolle og funktion i forhold til implementering af ICS i praksis. Du vil blive trænet i ICS faglig kollegial sparring. 

En kursusdag er på 7 lektioner fra kl. 9.00 – 16.00. Hele kursus forløbet strækker sig over ca. 4 måneder, med 3 mellemfaser af 4 ugers varighed. Deltagerantal: Minimum 20 

Forberedelse 

Da kurset har et stærkt fokus på implementering af ICS i den daglige praksis, vil I som kommune få fremsendt et materiale, som henvender sig til såvel ledere som medarbejdere. Det er vigtigt, at både jeres ledere og medarbejdere orienterer sig i materialet. Forberedelsen tager ca. 2 timer. Derudover arbejder jeres medarbejdere med en mellemfaseopgave, som har afsæt i egen praksis. 

Målgruppe

Praksiskurset henvender sig både til nye ICS kommuner, som et led i Licensaftalen og ”gamle” ICS kommuner, som har behov for en forstærket indsats i forhold til implementering af ICS i den daglige praksis.

Obligatorisk for nye ICS kommuner 

For nye ICS kommuner er et ICS praksiskursus den uddannelsesforpligtelse, der ligger i Licensaftalen. 

Pris, tid og sted

Undervisningen på ICS praksiskurserne er betalt af Socialstyrelsen. Det er en forudsætning, at I selv sørger for lokaler og forplejning. Der bliver som minimum udbudt 4 praksiskurser årligt. 2 i forårssemesteret og 2 i efterårssemesteret. I anfører i ansøgningen, hvornår I ønsker jeres.  Den mere detaljerede planlægning af kurset, herunder tid og sted, aftales ved et formøde mellem jer som kommune og den professionshøjskole, som står for det pågældende kursus.

Rekvirer kurset

I skal som kommune søge Socialstyrelsen om Praksiskurset via Børnekatalogets hjemmeside. Klik ind på Praksiskurser. Proceduren er ens, uanset om I er en ”ny” eller ”gammel” ICS kommune.

Spørgsmål om indhold og undervisning

Annemette Matthiessen
Tlf.: 5163 2628
amat@kp.dk