Genveje


Introduktion til ICS for almenområdetIntroduktion til ICS for almenområdet

Københavns Professionhøjsskole, UCL, VIA og UC Syd udbyder et nationalt efteruddannelsesprogram i ICS, som en del af Socialstyrelsens Børnekatalog.

Efteruddannelsesprogrammet består af 3 forskellige kursustyper:

  • ICS Praksiskursus, 5 dages varighed
  • ICS Videns kursus, Introduktion til ICS for myndighedssagsbehandlere, 1 dags varighed
  • ICS Videns kursus, Introduktion til ICS for almenområdet, 1 dags varighed

ICS er den socialfaglige ramme for DUBU, som er et it-system, der både kan understøtte den enkelte sagsbehandlers arbejdsproces og tilgodese behovet for at tilvejebringe ledelsesinformation. Formålet med ICS er at understøtte en systematisk og helhedsorienteret vurdering af et barns eller en unges situation i forbindelse med kommunernes sagsbehandling. ICS er allerede implementeret i 91 kommuner.

Introduktion til ICS for almenområdet

ICS videnskursus for almenområdet henvender sig lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og andre professionelle som arbejder med børn og unge indenfor almenområdet. Kurset er også relevant for professionelle ansat på specialiserede dag- og døgntilbud, som samarbejder med kommunale myndigheder.

Det får du ud af kurset

På kurset opnår du en overordnet viden om ICS som metode i det socialfaglige myndighedsarbejde samt metodens teoretiske baggrund. Der lægges vægt på, hvordan du kan anvende ICS som fælles referenceramme i det tværfaglige samarbejde og specifikt i forhold til underretninger og statusudtalelser. 

Undervisningen er baseret på den nyeste viden om teoretiske perspektiver og forskningsmæssige resultater med relevans for såvel arbejdet med ICS som metode i det helhedsorienterede arbejde med børn og unge. 

Form

Kurset er af 1 dags varighed. Der veksles mellem oplæg fra underviser og øvelser i at bruge ICS systematikken i udarbejdelse af statusudtalelser og underretninger. Forberedelse Forud for kurset fremsendes et materiale til deltagerne, som de forventes at orientere sig i. Denne forberedelse tager ca. 2 timer 

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig via Socialstyrelsens Børnekatalog. Klik ind under Videnskurser. Videnskurserne er åbne kurser og udbydes som minimum 4 gange årligt tid og sted er fastlagt og fremgår af oversigten på Børnekatalogets hjemmeside.

Pris og sted

Pris

Deltagerprisen er kr. 320,-

Afholdelsessted

Hele landet

Spørgsmål om indhold og undervisning

Annemette Matthiessen
Tlf.: 5163 2628
amat@kp.dk