Genveje


Introduktion til ICS for myndigheds­sagsbehandlereIntroduktion til ICS for myndigheds­sagsbehandlere

Københavns Professionsskole, UCL, VIA og UC Syd udbyder et nationalt efteruddannelsesprogram i ICS, som en del af Socialstyrelsens Børnekatalog.

Efteruddannelsesprogrammet består af 3 forskellige kursustyper: 

  • ICS Praksiskursus, 5 dages varighed
  • ICS Videns kursus, Introduktion til ICS for myndighedssagsbehandlere, 1 dags varighed 
  • ICS Videns kursus, Introduktion til ICS for almenområdet, 1 dags varighed 

ICS er den socialfaglige ramme for DUBU, som er et it-system, der både kan understøtte den enkelte sagsbehandlers arbejdsproces og tilgodese behovet for at tilvejebringe ledelsesinformation.
Formålet med ICS er at understøtte en systematisk og helhedsorienteret vurdering af et barns eller en unges situation i forbindelse med kommunernes sagsbehandling. ICS er allerede implementeret i 91 kommuner.    

Introduktion til ICS for myndighedssagsbehandlere  

Kurset henvender sig til kommunale myndighedssagsbehandlere, som beskæftiger sig med børn og unge med behov for særlig støtte. Som deltager kan du således være myndighedssagsbehandler, som har et vidst kendskab til ICS, men har behov for et brush up.

Det får du ud af kurset

Formålet med kurset er, at du opnår en overordnet viden om ICS, metodens teoretiske baggrund og anvendelse i praksis. Endvidere får du kendskab til ICS magnetredskabet, og hvordan det anvendes i en systematisk og helhedsorienteret beskrivelse og vurdering af barnets livssituation, dets ressourcer og potentialer. 

Undervisningen er baseret på den nyeste viden om teoretiske perspektiver og forskningsmæssige resultater med relevans for såvel arbejdet med ICS som metode i det helhedsorienterede arbejde med børn og unge.  

Form 

Kurset er af 1 dags varighed. Der veksles mellem oplæg fra underviser og øvelser i anvendelse af ICS systematikken og magnetredskaberne. 

Forberedelse 

Forud for kurset får du fremsendt et materiale til deltagerne, som de forventes at orientere sig i. Denne forberedelse tager ca. 2 timer. 

Sådan tilmelder du dig 

Du tilmelder dig via Socialstyrelsens Børnekatalog. Klik ind under Videnskurser. Videnskurserne er åbne kurser og udbydes som minimum 4 gange årligt tid og sted er fastlagt og fremgår af oversigten på Børnekatalogets hjemmeside.

Pris

Deltagerprisen er kr. 320,-

Spørgsmål om indhold og undervisning

Annemette Matthiessen
Tlf.: 5163 2628
amat@kp.dk