Genveje


Introduktions­forløb til nyansatte myndighedssagsbehandlere på børne og ungeområdetIntroduktions­forløb til nyansatte myndighedssagsbehandlere på børne og ungeområdet

En god start i job på myndighedsområdet styrker kvaliteten i sagsarbejdet med udsatte børn og unge. På dette kursus får du en grundig introduktion, som giver dig et solidt fundament i arbejdet med børn, familier og netværk.

Introduktions- og supervisionsforløbet understøtter din rolle som myndighedssagsbehandler, når du som nyansat skal skabe et overblik over arbejdsopgaver og samtidig sikre, at sagsforløbet sker systematisk og lovmedholdeligt med inddragelse af barnet, familien og netværket. 

Kurset er inddelt i 5 moduler, som du kan vælge at tage enkeltvis eller samlet. Kursusmodulerne er desuden tilrettelagt sådan, at du selv bestemmer rækkefølgen. 

Det får du ud af kurset

Din rolle som myndighedssagsbehandler styrkes, og dine kompetencer udvikles, så du kan sikre et systematisk og lovmedholdeligt sagsforløb med inddragelse af barnet, familien og netværket. Du får redskaber til mødeledelse og til at udvikle gode planlægningsvaner ift. bevare overblikket over arbejdsopgaver. 

Det faglige indhold

På kurset får du redskaber til at udvikle gode planlægningsevner, mødeledelse og metoder til at bevare overblikket over arbejdsopgaver. 

I undervisningen fremhæver og formidler vi de faktorer, der har særlig betydning i forhold til myndighedsrollen, herunder at sikre et systematisk og lovmedholdeligt sagsforløb af høj kvalitet. 

De 5 kursusmoduler består af: 

  • myndighedsrollen og planlægning 
  • underretning og den børnefaglige undersøgelse 
  • handleplan og opfølgning
  • børnesamtalen 
  • mødeledelse og facilitering 

Supervision 
Som supplement til kursusmodulerne har du mulighed for at deltage i et supervisionsforløb, hvor fokus er på de udfordringer og muligheder, du oplever i din rolle som myndighedssagsbehandler på børnefamilieområdet. 

Supervisionen er tilrettelagt som et struktureret refleksions- og læringsrum, der understøtter implementering af specifikke faglige elementer med henblik på at give deltagerne faglig inspiration og nye handlemuligheder. Hver supervisionsgang er koblet til et tema, som tager udgangspunkt i sagsbehandlernes aktuelle dilemmaer og sager. Forløber foregår fire gange af 2,5 times varighed. 

Her ser du eksempler på temaer for supervision: 

  • balance mellem myndighed og kontaktetablering med borgere
  • anerkendelse og inddragelse af borgernes perspektiv 
  • mødeledelse og koordination 
  • kompleksitet i forskellige samtaletyper 

Virksomhedens udbytte

En god start på arbejdspladsen er en vigtig forudsætning for, at den nyansatte sagsbehandler oplever arbejdsglæde og faglige succeser. Det har også stor betydning for den nye medarbejders leer og kollegaer, at den nyansatte kommer godt og grundigt ind i arbejdsopgaverne - det gavner selve opgaveløsningen, relationen mellem barnet, familien og sagsbehandleren, sagsforløbet og løsningen for barnet. 

Målgruppe

Kursusrækken er målrettet nyansatte myndighedssagsbehandlere på børne- og ungeområdet.

Pris og tilmelding 

Introduktionsforløbet består af 5 kursusmoduler af 2 dage. Du kan tage kursusmodulerne uafhængigt af hinanden og derved sammensætte dit introduktionsforløb efter behov. Kursusmodulerne består af: 

Kursusmoduler: 
Myndighedsrollen og planlægning d. 2. og 3. maj 
Underretning og den børnefaglige undersøgelse d. 22. og 23. maj 
Handleplan og opfølgning d. 13. og 14. juni 
Børnesamtalen efteråret 4. og 5. september 
Mødeledelse og faciliering efteråret 30. og 31. oktober 

3550,- kr. pr. kursusmodul, inkl. fuld forplejning. Ekskl. moms

Supervision efterår 2018: 

Ved mere end 6 tilmeldte, oprettes Supervisionsforløbet efteråret 2018. Tilmeld dig her