Genveje


Kursus om plejefamilier Kursus om plejefamilier

Et kursus for myndighedsrådgivere og familieplejekonsulenter.

Målgruppe

Kurset er primært for sagsbehandlere og familieplejekonsulenter.

Mål

  • At deltagerne får overblik over det nye plejefamilielandskab, inklusiv de nye typer af kommunale plejefamilier.
  • At deltagerne kan navigere sikkert i forhold til at godkende plejefamilier, herunder matche barn og familie, følge op og føre tilsyn med plejefamilien, føre personligt tilsyn med barnet samt supervisere og yde støtte til plejefamilien.
  • At deltagerne får praksisnære redskaber til at sikre gode overgange i en anbringelse fx mellem døgninstitution og plejefamilie

Indhold

Kurset er opdelt i to moduler af hver en dags varighed. Der er to forskellige versioner af modul 2.

  • Modul 1, fokuserer på Barnets Reform og de ændringer der følger af den ud fra en socialfaglig og en juridisk synsvinkel på arbejdet med plejefamilier.
  • Modul 2, for myndighedssagsbehandlere. Fokus er på myndighedsrådgiverens rolle i praksis og på hvordan myndighedsrollen kan understøttes. Modulet giver overblik over den retslige ramme for myndighedsudøvelsen, sådan at der skabes sikkerhed om hvilke opgaver, der er indbefattet i myndighedsudøvelsen og hvilke opgaver, der grænser op til og har karakter af konsulentopgaver.
  • Modul 2, for familieplejekonsulenter. Modulet skal være med til at understøtte familieplejekonsulenternes rolle og opgaver under Barnets Reform på familieplejeområdet og giver viden om og færdigheder i forhold til at støtte et anbringelsesforløb i en plejefamilie. Familieplejekonsulenten får faglig handlekompetence og redskaber til at støtte og supervisere plejefamilien fra start til slut i anbringelsesforløbet.

Form

Kurset er opdelt i to moduler af hver en dags varighed. Det første modul er fælles for alle faggrupper. På modul 2 sker der en specialisering i enten opgaven for myndighedsrådgivere eller familieplejekonsulenter. Ved tilmelding vælges en af de to versioner af modul 2.    

Hvor og hvornår

Se tid og sted for det næste kursus på www.cok.dk.  Tilmelding sker også her.

Pris

250 kr. pr. dag pr. deltager, i alt 500 kr. ekskl. moms.

Prisen dækker undervisning og forplejning.

Tilmelding

Tilmelding på www.cok.dk
Kurset er udbudt i samarbejde med Servicestyrelsen

Kontakt

Fagligt indhold og undervisning
Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse
Tagensvej 18
2200 København N
Tlf: 72 48 75 00
phm_ive@kp.dk