Genveje


Højkonfliktuelle skilsmisser på myndighedsområdetHøjkonfliktuelle skilsmisser på myndighedsområdet

- fokus på barnet/den unges udvikling og trivsel

Oplever du som socialrådgiver, at konflikten mellem far og mor til tider kan fylde så meget, at barnets perspektiv og trivsel er svært at få i fokus? Og at det som fagperson kan være svært at navigere i konflikterne og samarbejdet med forældrene? 

Målgruppe

Kurset henvender sig til socialrådgivere på børne- og ungeområdet, som oplever udfordringer i samarbejdet med familier i højkonfliktuelle skilsmisser i deres myndighedspraksis. 

Det faglige indhold

Gennem kurset får socialrådgiveren styrket kompetencer til at kunne rammesætte og håndtere samarbejdet med forældre med et højtkonfliktniveau, så barnets perspektiv styrkes.

Temaer på kurset vil bl.a. være:

  • Den fagprofessionelles rolle 
  • At få fokus fra konflikt til barnets perspektiv og trivsel
  • Viden om højkonfliktuelle skilsmisser og målgruppen
  • Kommunikation, rammesætning og konflikter
  • Mentalisering og et indblik i kognitiv metode
  • Reaktionsmønstre ved barnet/den unge
  • Brug af visualisering i forældresamarbejdet

Læring og praksis

På forløbet er der et markant vedvarende fokus på, hvordan ny læring bruges i praksis. Deltagerne arbejder løbende med at omstætte og afprøve nogle af undervisningens perspektiver i egen praksis. 

Forløbet består af 2,5 kursusdage. 

Det får du ud af kurset

Efter kurset vil socialrådgiveren have fået konkrete kompetencer og perspektiver på, hvordan man som fagprofessionel i forældresamarbejdet håndterer og navigerer i konflikter med og mellem forældre for derved at styrke fokus på og arbejdet med barnet/den unges perspektiv og trivsel. 

Spørgsmål om indhold og undervisning

Anne Tandrup
Tlf.: 5138 0290
annt@kp.dk

Sara Dalgaard Christofferson
Tlf.: 2429 6475
sach@kp.dk

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til tilmelding eller hvis du har brug for yderligere information.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / kursus@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Åbningstider i uge 28 til 31 
kl. 9.00-12.30


Praktiske informationer

Dato 
23. oktober 2019 og 24. oktober 2019 samt ½ kursusdag d. 25. november 2019. 
Kurset er ekskl. forplejning.

Pris 
3500 kr. ekskl. moms.

Tilmelding 
Tilmeld dig her