Genveje


Samarbejde med forældre i højkonfliktuelle skilsmisser på myndighedsområdetSamarbejde med forældre i højkonfliktuelle skilsmisser på myndighedsområdet

Oplever du som socialrådgiver, at konflikten mellem far og mor til tider kan fylde så meget, at barnets perspektiv er svært at få i fokus? Og at det som fagperson kan være svært at navigere i konflikterne og samarbejdet med forældrene?

Formålet med kurset er, at styrke socialrådgiverens håndtering af forældresamarbejdet i svære konfliktfyldte skilsmisser og i stedet øge fokus på samarbejdet om barnet/den unges trivsel.

Målgruppe

Kurset henvender sig til socialrådgivere på børne- og ungeområdet, som oplever udfordringer i mødet med familier i højkonfliktuelle skilsmisser i deres myndighedspraksis.

Det faglige indhold

Gennem kurset får socialrådgiveren styrket kompetencer til at kunne rammesætte og håndtere samarbejdet med forældre med et højtkonfliktniveau, så barnets perspektiv styrkes.

Temaer på kurset vil bl.a. være:

  • Den fagprofessionelles rolle 
  • At få fokus fra konflikt til sagen
  • Viden om højkonfliktuelle skilsmisser og målgruppen
  • Kommunikation, rammesætning og konflikter
  • Mentalisering og et indblik i kognitiv metode
  • Reaktionsmønstre ved barnet/den unge
  • Brug af visualisering i forældresamarbejdet

Det får du ud af kurset

Efter kurset vil socialrådgiveren have fået konkrete ideer og perspektiver til, hvordan man som fagprofessionel i forældresamarbejdet håndterer og navigerer i konflikter med og mellem forældre for at styrke fokus på barnet i myndighedsarbejdet.

Form

Forløbet består af 2,5 kursusdage. De første 2 kursusdage har fokus på faglig viden og metodiske tilgange. Der arbejdes aktivt med, at koble den nye viden og metoder til daglig praksis. Deltagerne afprøver herefter den nye viden og metoder i praksis. Den sidste kursusdag bygges op om de erfaringer deltagerne har gjort sig siden sidst og deltagerne får sparring på, hvordan de kan arbejde videre og kvalificere deres praksis.

Praktiske informationer

Dato 
Mandag d. 18.3 og tirsdag d. 19.3, begge dage kl. 9.00-15.00
Mandag d. 8 april kl. 9.00-12.00
Kurset er ekskl. forplejning.

Pris 
3500 kr. ekskl. moms.

Tilmelding 
Tilmeld dig her