Genveje


Uddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemerUddannelse af superbrugere af ICS, DUBU eller DUBU-lignende systemer

Københavns Professionshøjskole, UCL, VIA og UC Syd udbyder et nationalt efteruddannelsesprogram i ICS, som en del af Socialstyrelsens Børnekatalog.

Det får du ud af kurset

Superbrugerkurset har som formål, at forbedre implementeringen og forankringen af ICS i kommunerne gennem opkvalificering af superbrugere af ICS, DUBU og andre DUBU lignende-systemer. Kurset har særligt fokus på at styrke superbrugerenes kompetencer og opkvalificere implementeringsindsatsen i kommunerne.

Form

Superbrugerkurset er et 5 dages praksiskursus, der tilrettelægges i samarbejde med rekvirerende kommuner. 

Kurset er opdelt i tre moduler, der har følgende fokus:

Modul 1 (2 dage) 
Har fokus på ledelse og organisering og stiller skarpt på superbrugeren som implementeringsagent. Arbejdet med kommunens implementerings- og forankringsproces tager afsæt i en drejebog, der er udviklet, så den fungerer som implementeringsværktøj for kommunen.

Modul 2 (1 dag)
Har fokus på kvalificering af ICS-superbrugere som faglige fyrtårne og kobler kommunens faglige kvalitetsstandarder med faglig opkvalificering på lokalt udvalgte områder: kvalitet i det tidligt forebyggende arbejde, kvalitet i den børnefaglige undersøgelse og kvalitet i handleplan, opfølgning og lukning af en sag – herunder samspillet mellem ICS og IT som understøttende system.

Modul 3 (2 dage)
Har fokus på superbrugeren som forandringsagent og faglig sparringspartner. Her arbejdes med, hvordan superbrugeren kan motivere, introducere og undervise egne kolleger, hvordan mødefacilitering bidrager til det gode ICS-teammøde samt hvordan faglig sparring understøtter lokale kvalitetsstandarder.

Forberedelse

Der er afsat tid mellem de enkelte moduler til at arbejde med, at omsætte kursusindhold i egen praksis, og sikre sammenhæng mellem de enkelte undervisningsgange. 

På formødet aftales lokal tilpasning af kursusforløbet, herunder toning af kurset qua vægtning af de tre moduler, aftale om hvilke målgrupper deltager de enkelte undervisningsdage, samt inddragelse af særlig praktiker- eller underviserkompetencer på de enkelte moduler.

Rekvirer kurset

I skal som kommune søge Socialstyrelsen om Praksiskurset via Børnekatalogets hjemmeside. Klik ind på Praksiskurser. Proceduren er ens, uanset om I er en ”ny” eller ”gammel” ICS kommune.

Spørgsmål om indhold og undervisning

Annemette Matthiessen
Tlf.: 5163 2628
amat@kp.dk