Genveje


AktionslæringAktionslæring

En inddragende og deltagerorienteret praksisudviklingsmetode, der udvikler den pædagogiske praksis ved at fokusere på konkrete situationer i hverdagen.

I Institut for Pædagogisk Efter- og videreuddannelse, Københavns Professionshøjskole, har vi ganske mange års erfaring med gennemførelse af aktionslæringsforløb.

Med udgangspunkt i et særligt udvalgt fokusområde lægger aktionslæringsmetoden op til, at det pædagogiske personale eksperimenterer med, observerer og reflekterer over praksis. I aktionslæring kan man søsætte lærerige eksperimenter og undre sig metodisk over hverdagens aktiviteter. Dette kan åbne nye døre for tilrettelæggelse af praksis og skabe praksisnær viden om og erfaring med at udvikle det daglige arbejde på skolen. 

Udbytte

I modsætning til klassiske kompetenceudviklingsforløb i form af kurser, kan aktionslæring nærmere betragtes som læringsforløb. Ny viden i form af teori eller iboende erfaringer i organisationen inddrages direkte i relation til det praksisnære projekt, som aktionslæringsgruppen arbejder med. På den måde understøtter man koblingen mellem teori og praksis (transfer), som er med til at kvalificere organisationens videre arbejde.

Kontakt

Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne for et aktionslæringsforløb på netop din arbejdsplads.  

Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE)
Hans Jørgen Knudsen: hakn@kp.dk
Kjeld Sten Iversen: kjiv@kp.dk

Lærerfaglig Efter- og Videreuddannelse (LEVU)
Nanna Koefoed-Melson: nakm@kp.dk
Maria Nyborg Matthiesen: manm@kp.dk

Se hvordan Nationalt Center for Erhvervspædagogik og Lærerfaglig Efter- og videreuddannelse arbejder med aktionslæring.

Pris

Vi kan skræddersy kurset til dig og din skole. Prisen afhænger af det specifikke forløb.Kontakt os og hør nærmere.

Kontakt

Fagligt indhold og undervisning
Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse
Tagensvej 18
2200 København N
Tlf: 72 48 75 00
phm_ive@kp.dk