Genveje


Aktionslæring på Lærerfaglig Efter- og VidereuddannelseAktionslæring på Lærerfaglig Efter- og Videreuddannelse

Lærerfaglig Efter- og Videreuddannelse (LEVU) arbejder med aktionslæring i både små projekter på enkelte skoler og store projekter på tværs i kommunalt regi. Målgrupperne for aktionslæringsforløbene er lærere, pædagoger samt inklusionsvejledere og faglige vejledere. 

I projekterne prioriteres en aktiv ledelsesrolle i forhold til at understøtte medarbejdernes arbejde med aktionslæring.  Der hentes inspiration fra bogen ”Strategisk aktionslæring – når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis”, idet en af bogens forfattere er ansat i LEVU. Tilgangen strategisk aktionslæring tilbyder konkrete forholdemåder for lederen samt proceskonsulenten.

Der prioriteres en høj grad af involvering i de konkrete aktionslæringsmøder, hvor nysgerrighed og undersøgelse er vigtige værdier. Processen er med til at skabe et professionelt læringsfællesskab, hvor deltagerne får lyst til at udforske egen praksis og forholde sig undersøgende for at skabe kvalitet både for elever, sig selv og kolleger.

Igangværende projekter i LEVU:

  • Klasseledelse, målstyret læring og formativ evaluering. Aktionslæringsprojekt i Rødovre Kommune
  • Didaktisk kompetenceudvikling 2014-15 (Vordingborg Kommune)
  • Læringsledelse og professionsidentitet – forandringsledelse i skolen, i teamet og i læringsrummet.  (Brønshøj skole)

Kontakt:

Nanna Koefoed-Melson: nakm@phmetropol.dk
Maria Nyborg Matthiesen: manm@phmetropol.dk