Genveje


Aktionslæring på Nationalt Center for ErhvervspædagogikAktionslæring på Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) arbejder med aktionslæring både med et overordnet strategisk perspektiv og som eksperimenter i praksis med det formål at lære noget, ændre og forbedre egen praksis samtidig.

NCE gennemfører uddannelsesforløb vedr. pædagogisk ledelse og det såkaldte kompetenceløft for undervisere uden PD efter disse principper.

Disse forløb er strategiske på den måde, at ledelsen deltager aktivt i forløbene. Det betyder at de nævnte AL-projekter kan være forholdsvis langvarige (strække sig over hele uddannelsesforløbet), men de kan også bestå af forholdsvis små eksperimenter, der gennemført systematisk, netop giver deltagerne nogle erfaringer til brug i forbedringen af egen praksis. 

Refleksioner over erfaringerne, gennemført i det enkelte team, skaber grundlaget for teamets videre arbejde med at forbedre både deres egen kompetence og deres egen praksis.

Kompetenceudviklingsforløb af denne type kan gennemføres på mange forskellige måder – oftest dog skolebaseret og med anvendelse af bl.a. e-læring (flipped classroom og delvis virtuel kommunikation).

Den enkelte skole formodes at have ganske stor indflydelse på uddannelsens form og indhold. Det er noget vi taler om, og noget vi samarbejder om.

Kontakt:

Hans Jørgen Knudsen: hakn@phmetropol.dk
Kjeld Sten Iversen: kjiv@phmetropol.dk