Genveje


Gadeplans­arbejdeGadeplans­arbejde

Få overblik over de socialfaglige teorier, metoder og juridiske regler og muligheder, der knytter sig til gadeplansarbejdet.

Gadeplansarbejdet er ofte præget af socialfaglige og juridiske dilemmaer. Du risikerer at blive kategoriseret enten som de unges advokat eller som systemets forlængede arm. Du skal have fokus på at være den troværdige voksne, der knytter relationer til børn og unge og gør dem fortrolige med systemet og dets hjælpemuligheder. Derfor er det en fordel for dig, at du kender til den teori og jura, der understøtter arbejdet.

Det får du ud af kurset

  • Du vil få et overblik over den lovgivning, der fastlægger de juridiske rammer for at hjælpe den unge,
  • Du vil få indblik i en forvaltnings rammer for arbejdet og din udfordring ved at være mellemmand mellem den unge på gadeplan og forvaltningen
  • Du vil få viden om socialfaglige metoder, der knytter sig til arbejdet med unge i en vanskelig situation
  • Du vil få forskellige samarbejdspartneres overvejelser om samarbejdet med og arbejdet som gadeplansmedarbejder
  • Du vil få sparring på de problematikker, du selv står midt i at håndtere

Opbygning og indhold

Kurset er bygget op over tre dage med mulighed for at omsætte og reflektere over teorierne i forhold til egen praksis. På forløbet vil der være oplæg fra politiet, fra en gadeplansarbejder, der giver en psykologisk perspektivering af de unge samt fra en ung, tidligere kriminel, der reflekterer over sit møde med ”systemet”.

Du får tilbudt konsultativ sparring på dine egne udfordringer ind imellem kursusdagene, og kurset afsluttes med erfaringsudveksling og videndeling.

Målgruppe

Kurset retter sig til medarbejdere, der selv har en udegående eller opsøgende funktion, og til deres samarbejdspartnere i f.eks. den kommunale forvaltning eller i politiet. Parterne kan med fordel deltage sammen. Indholdet matcher gadeplansindsatserne, der i denne sammenhæng defineres som en bred vifte af socialfaglige, socialpædagogiske metoder og kriminalpræventive indsatser primært rettet mod børn og unge.
Undervisere

Annelise Murakami, lektor og socialrådgiver, Susanne Lihme, adjunkt og jurist, Københavns Professionshøjskole, Institut for socialt arbejde.

Pris

Pris afhænger af det specifikke forløb.

Kontakt os og hør nærmere

Kontakt

Fagligt indhold og undervisning
Anne Tandrup
Tlf.: 5138 0290
annt@kp.dk