Genveje


Kommunikations­teknologi på socialområdetKommunikations­teknologi på socialområdet

Digitale løsninger skaber et bedre grundlag for kommunikation på socialområdet.

På dette kursus får du både indføring i moderne teknologier og træning i hjælpemidler, der kan bruges på netop dit område. 

Udfordringer som finmotoriske vanskeligheder og kognitive handicap kan betyde, at nogle mennesker har svært ved at kommunikere, og de oplever, at det kan være svært at gøre sig forståelig på lige vilkår med andre mennesker. 

Det kan være en udfordring for den fagprofessionelle, som arbejder med borgere i denne situation, og det kan derfor være en hjælp at bruge digitale hjælpemidler, som understøtter kommunikationen. Dette kursus vil udvide og udvikle din forståelse for de digitale løsninger, der er tilgængelige, og du vil blive klædt på til at bruge digitale hjælpemidler i dit arbejde. 

Med din nye viden kan du hjælpe mennesker med kommunikationsudfordringer til et mere selvstændigt og ubesværet liv. 

Det faglige indhold 

Kurset strækker sig over to dage, der afholdes med en måneds mellemrum. I den mellemliggende måned afprøver du forskellige kommunikationsunderstøttende digitale løsninger i forhold til de mennesker, du arbejder med på socialområdet. 

På kursets første dag bliver du introduceret til forskellige digitale løsninger, og du skal forholde dig til, i hvilken situation og hvordan de mest relevante løsninger kan bruges i praksis. 

På den anden dag samler vi op på de erfaringer du har gjort dig siden kursets første dag, og vi reflekterer i fællesskab over brugen af digitale hjælpemidler. Du bliver introduceret til fremtidige trends og tendenser i forhold til den digitale udvikling på socialområdet, og ved kursets afslutning udarbejder du en strategi for, hvordan der i fremtiden kan arbejdes med kommunikationsunderstøttende løsninger på din arbejdsplads. 

Det får du ud af kurset 

På kurset får du: 

  • indblik i forskellige kommunikationsunderstøttende digitale løsninger, der enten er direkte målrettet socialområdet eller som med fordel kan bruges på socialområdet 
  • indblik i, hvilke digitale løsninger, der bedst matcher fx forskellige målgrupper, behov og situationer på socialområdet
  • træning i at bruge de digitale løsninger, der matcher dit behov på socialområdet bedst
  • inspiration til hvordan du bedst muligt involverer de borgere du arbejder med i brugen af de digitale løsninger. Fx hvordan I etablerer et endnu bedre samarbejde gennem brugen af kommunikationsunderstøttende digitale løsninger 

Undervisere

Anders Justian: Designchef hos Social Digital, speciallærer og musiker 
Anders er uddannet folkeskolelærer og har i flere år arbejdet på special-området, hvorfra han har en indgåenden forståelse for den situation mennesker med kognitive funktionsnedsættelser lever med. Anders har som digital udvikler, designer og generelt teknologi-nørd specialiseret sig i bl.a. innovation af nye løsninger og implementering i praksis på socialområdet. Desuden er han opfinder af Scan How og motionsappen Living Buddy, som er designet i samarbejde med fagpersoner og mennesker med kognitive handicap. 

Kasper Nizam: Leder af Social Digital, cand.scient.adm. 
Kasper startede sin karriere hos Det Centrale Handicapråd og i Socialministeriet, og har mange års erfaring med social innovation og digitale processer på socialområdet. Han har særligt indsigt i processer omkring brugerindflydelse, sociale forretningsmodeller og den helhedsorienterede indsats omkring mennesker med særlige livsvilkår. 

Kurset bliver udbudt af Københavns Professionshøjskole i samarbejde med Social Digital, som er en privat selvejende institution, der har specialiseret sig i krydsfeltet mellem socialområdet og digitale løsninger. 

Målgruppe 

Frontmedarbejdere, udviklingskonsulenter, specialkonsulenter, mellemledere samt andre medarbejdere på socialområdet, der i højere grad ønsker at gøre brug af digitale løsninger på socialområdet. 

Kurset kan tilpasses specifikke målgrupper og/eller fagpersoner. 

Kontakt

Mette Lykke Lauridsen 
Tlf.: 5138 0643
mlla@kp.dk

Josefine Hertz 
Tlf.: 2429 6498
josh@kp.dk
 

Praktiske informationer

Pris:

Prisen for de 2 dage er 10.000 kr. ekskl. moms inkl. forplejning 

Dato og sted:
Onsdag d. 30 maj 2018 og torsdag d. 21 juni 2018.

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold