Genveje


Nye regler om magtanvendelse på voksenområdetNye regler om magtanvendelse på voksenområdet

Bliv klogere på de ændringer i reglerne for magtanvendelse, som træder i kraft i 2019 med dette 1-dags kursus hos Københavns Professionshøjskole

Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om nye regler om magtanvendelse på voksenområdet, hvilket kan få stor betydning for både borgere og medarbejdere på bl.a. botilbud og plejecentre.

Hensigten med aftalen er at sikre tydeligere regler om magtanvendelse og samtidig give personalet på bl.a. botilbud og plejecentre bedre mulighed for at drage omsorg for borgere med bl.a. psykiske og kognitive handicap, demens og udviklingshæmning. 

Måske er du allerede efteruddannet inden for magtanvendelsesreglerne, men ændringerne i reglerne nødvendiggør en opdatering af den eksisterende viden samt faglige refleksioner over, hvad ændringerne kommer til at betyde for din hverdag fremover. 

Det faglige indhold 

På kurset bliver forskellige aspekter af de nye regler gennemgået, og du bliver sat ind i juridiske forhold, der er relevante for dit daglige arbejde. Vi gennemgår: 

  • Indhold og betydning af de nye magtanvendelsesregler
  • Praksiseksempler på brugen af de nye regler og forebyggelse 
  • Rådgivning i forhold til formidlingen af reglerne til kolleger, samarbejdspartnere, borgere og pårørende samt redskaber til den lokale implementering

Program for kurset 

kl. 8.30 Ankomst og morgenkaffe 

kl. 9.00 Gennemgang af de nye regler vedr. magtanvendelse, herunder hvem der er omfattet
v/jurist Susanne Wiederquist

kl. 9.30 Arbejde med forskellige cases i forhold til, hvad reglerne kommer til at betyde

kl. 10.15 Opsamling på cases i plenum og besvarelse af spørgsmål
v/jurist Susanne Wiederquist

kl. 10.45 Hvem er målgruppen - hvad ved vi om dem - og hvad ved vi, der virker? 
v/lektor Hanne Ellegaard (ift. psykiatri og handicap) og adjunkt Gry Segoli (ift. demensområdet) 

kl. 11.30 Frokost

kl. 12.15 Hvordan kan de nye regler virke forebyggende, så magtanvendelsen mindskes? 
v/jurist Susanne Wiederquist

kl. 12.45 Case-øvelser i forhold til at forebygge magtanvendelse

kl. 13.15 Opsamling på øvelser i plenum 

kl. 13.40 Kaffepause

kl. 14.00 Formidling af de centrale elementer i lovændringerne over for borgere, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere 
v/jurist Susanne Wiederquist 

kl. 14.20 Case-arbejde med kommunikation omkring magtanvendelse 

kl. 14.45 Opsamling på kursusdagen og tak for i dag 
v/jurist Susanne Wiederquist

Det får du ud af kurset 

På kurset bliver du indført i de nye magtanvendelsesstrategier, og du får viden og praksistræning i, hvordan du kan støtte, rådgive og vejlede de borgere, pårørende og kolleger som du er i kontakt med, så de får den nødvendige hjælp til at forebygge og håndtere magtanvendelsessituationer. Samtidig får du mulighed for at idé- og erfaringsudveksle med de øvrige kursister fra det psykosociale felt og demensområdet. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagprofessionelle, der i forskellig sammenhæng er i kontakt med borgere med psykiske, kognitive eller sociale vanskeligheder, udviklingshæmning eller demens. Det kan fx være ledere og medarbejdere på krisecentre, botilbud, psykiatrien, hjemmeplejen, i misbrugsbehandlingen eller på plejecentre. 

Praktiske informationer

Dato 
29. august 2019 eller 17. september 2019

Sted 
Tagensvej 18, 2200 København N. 

Pris
2.560 kr. ekskl. moms
3.200 kr. inkl. moms

Prisen er inkl. forplejning

Tilmelding
Tilmelding til 29. august 2019
Tilmelding til 17. september 2019
Tilmelding til 31. januar 2020Kontakt

Fagligt indhold og undervisning

Chefkonsulent Pauline Hagensen 
Tlf.: 2429 6417 
pauh@kp.dk

Administration
Tina Myken 
Tlf.: 2429 6534 
timy@kp.dk