Genveje


Praktisk konflikt­forebyggelse og konflikt­opløsningPraktisk konflikt­forebyggelse og konflikt­opløsning

Træningsworkshop i konflikthåndtering

Med afsæt i din professionelle erfaring (gennem kortere tid eller mange år) ønsker du at videreudvikle og træne dine professionelle kompetencer og handlemuligheder i konfliktsituationer. Du er indstillet på at deltage aktivt i workshoppen og på at dele erfaringer med de øvrige deltagere. 

Det får du ud af workshoppen

Ud over en teoretisk indføring i væsentlige perspektiver på konflikters tilblivelse og opløsning, får du øvet konfliktforebyggende og konfliktopløsende teknikker i konkrete case-baserede træningssituationer. Før kursets start indsender alle deltagere korte fortællinger (i anonymiseret form) om særlige udfordringer i det daglige arbejde. Et udvalg af disse fortællinger bringes i spil på kurset som casebaseret træningsmateriale i bearbejdet form.

Underviseren skaber de trygge rammer og sikrer en konstruktiv feedback

Målgruppe

Du/I har erfaring med at arbejde professionelt med mennesker og har et ønske om at blive bedre til at forstå, forebygge, håndtere og opløse konflikter i mødet med borgere, kunder og andre.

Det faglige indhold

  • Nye perspektiver på konfliktteori
  • Konfliktforebyggelse
  • Kommunikation i ord og handling
  • Konfliktopløsende værktøjer
  • Aktiv lytning og samtaleteknik
  • Mental træning
  • Casebaseret kommunikationstræning i praksis
  • Faglig sparring, inspiration og videndeling

Undervisningen er i høj grad færdighedsorienteret og målrettet din professionelle praksis og dine erfaringer i dit daglige arbejde. Teoretisk er undervisningen funderet i en systemisk, anerkendende og narrativ forståelsesramme

Anbefalet varighed

2 dage

Underviser

Peter Jorde, cand. psych., underviser på Københavns Professionshøjskole, Institut for socialt arbejde samt erhvervspsykolog, facilitator, professionel skuespiller og foredragsholder.

Pris

Prisen aftales nærmere

Priseksempel:

Kursus 2 dage, for ca. 15 medarbejdere: DKK 32.000,- ekskl. moms

Kun 2.133,- pr. person for 2 dages kursus

Kontakt

Fagligt indhold og undervisning 
Sara Dalgaard Christoffersen
Tlf.: 2429 6475
sach@kp.dk