Genveje


Socialfaglige metoder i det boligsociale arbejdeSocialfaglige metoder i det boligsociale arbejde

Vil du skærpe din faglighed og blive bedre til at synliggøre og dokumentere dit arbejde som boligsocial medarbejder eller anden områdebaseret medarbejder?

Kurset udbydes i samarbejde med Boligsocialnet.

Formålet med kurset er, at du bliver styrket i at: 

  • vurdere hvilken indsats du skal tilrettelægge ift. problemet
  • prioritere imellem aktiviteter og metoder 
  • begrunde hvorfor du gør, som du gør

Det faglige indhold

  • Metodisk socialt arbejde i et boligområde: hvordan kan vi kvalificere og udvikle boligsocialt - og andet områdebaseret socialt arbejde 
  • At arbejde med og i relationer: den professionelle relation - muligheder og udfordringer og hvordan vi som professionelle kan understøtte beboerne gennem inddragelse
  • Den boligsociale medarbejder som en del af en helhedsorienteret indsats: hvordan samarbejder vi og hvordan udnytter vi fælles og forskellige viden og ressourcer i en helhedsorienteret indsats? 

Det får du ud af kurset

På kurset får du styrket kompetencer til at: 

  • arbejde systematisk og udviklingsorienteret i forhold til din praksis 
  • arbejde metodisk og relationelt i det boligsociale arbejde 
  • indgå i en koordineret tværfaglig- og tværsektoriel indsats 

Målgruppe

Boligsociale medarbejdere, ledere, gadeplansmedarbejdere, klubmedarbejdere osv. 

Det styrker implementeringen af ny viden og metoder i praksis, hvis flere medarbejdere fra samme arbejdsplads deltager på forløbet. Vi opfodrer derfor til, at der deltager mindst to medarbejdere fra hver arbejdsplads. 

Læring og praksis 

På forløbet er der et markant og vedvarende fokus på, hvordan ny læring bruges i praksis. Det betyder, at deltagerne løbende arbejder med at omsætte og afprøve nogle af undervisningens perspektiver i egen praksis. 

Forløbet består af tre kursusdage. Alle dage varer fra kl. 9.30 - 15.30. 

Kontakt

Spørgsmål vedrørende fagligt indhold:
Specialkonsulent Anne Tandrup
Tlf.: 5138 0290
annt@kp.dk